tisdag 18 juni 2013

Klassresor

Bästa möjliga start i livet
Det är god samhällsekonomi att ge alla våra barn och unga bästa möjliga start i livet oavsett social bakgrund. Alla är vinnare på en sådan politik. Motsatsen leder till ett samhälle på dekis. Det är inte så att världens talanger inom alla verksamhetsområden föds i rika och välutbildade familjer. Jag både vill leva i ett samhälle där dessa goda möjligheter att göra klassresor finns och anser att det är en nödvändighet för att välståndet ska kunna försvaras och utvecklas. Det är absolut möjligt att göra klassresor i Sverige. Flera i min bekantskapskrets är goda exempel på det. Det är dock viktigt att bevaka att det fortsätter att vara så nu när bl a den viktiga valfriheten defacto bidrar till negativ segregation inom skolsystemet.
http://www.dn.se/ledare/signerat/inkomstfordelning-alla-ska-ha-samma-chans/

Kairos future undersökte nyligen hur våra ungdomar ser på framtiden. 3/5 såg mörkt på framtiden. 7/10 tror dock att de själva kommer att klara sig bra. Samtidigt anser nästa alla att de kommer att få det sämre än sina föräldrar. Visst är det bedrövligt att det tycks som att egoismen kommit så långt att vi inte längre lämnar något bättre till våra kommande generationer. Eller gör vi det? Det är dock väldigt positivt att de tror på sig själva. För mig är det viktigt att alla får en chans att förverkliga sina drömmar. Att få en bra utbildning oavsett om den i grunden är teoretisk eller praktisk. Att känna att man kan ta möjligheten att starta företag som kan blomstra eller göra tjänstemannakarriär och bli Ericsson chef eller kanske Stadsdirektör.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar