lördag 29 juni 2013

Ljus i mörkret

Miljö & klimatutmaningen är på riktigt
Miljö och klimatfrågorna kommer inte vara avgörande i valen 2014. Kortsiktigare problem är i fokus för de allra flesta väljare. Bland annat fler värdeskapande jobb är nödvändiga om det generella välståndet ska bestå. Trots att inte miljö och klimatfrågorna blir viktigast 2014 hoppas jag du väljer att lägga din röst på ett icke socialistiskt eller vänsterparti som gång efter gång demonstrerar sitt hållbara miljöengagemang. Det är Centerpartiet i t ex Uppsala och i Sverige. Ett parti som i decennier på riktigt visat ansvarstagande för även kommande generationer.

När satan blir gammal blir han religiös. Obama och USA säger nu att de ska ta miljö och klimatutmaningarna på allvar! De vill sätta ett högt pris på koldioxidutsläpp! Tyskland ligger nog återigen industriellt rätt. Kan Sverige också se till så det blir så? Vi får se. Vad tror du?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar