söndag 30 juni 2013

Handlingsförlamning & rädsla

Stort paradigmskifte
Västvärlden genomgår åter igen ett stort paradigmskifte. Mycket större än vad de flesta av oss förstår. Många tidigare regler är satta ur spel och nya mäktiga krafter har tagit stor plats på den internationella spelplanen. Jag delar Wolodarskis beskrivning av att vi befinner oss i en stor brytningstid och rikspolitiken och särkskilt europapolitiken är rådvill och tycks helt sakna en attraktiv framtidsbild och en berättelse om hur vi går stärkta igenom den svåra tid som många människor nu känner.

"För sin egen överlevnads skull måste de börja profilera sig och ta strider" skriver Wolodarski i dagens ledare. Han talar om de mindre Allianspartierna. De partierna är tre av fyra Allianspartier. Du kanske läste min DN debatt artikel som tydligt beskrev det jag tycker Wolodarski också ger uttryck för. Nu tycks allt fler borgerliga väljare hålla med. Jag tror egna meriter stärker icke socialistka regeringsalternativ efter valen 2014. I en tid där en mer aktiv ekonomisk politik är nödvändig är det värdefullt att se om de olika partierna kan komma med olika ideer som sedan kan kompormissas ihop efter valen 2014. Wolodarski frågar sig vem som tar ledningen som krävs i denna brytningstid. Centerpartiet borde ta den rollen tycker jag. C har den bästa politiken men lyckas inte förmedla den eller att få ett förtroende för vårt ledarskap, än.

Även om jobbfrågorna är centrala går det inte att bortse ifrån att vi redan befinner oss i en ny, global och snabbare tid. Bl a i en tid där högutbildade, erfarna och prestationsstarka har en fantastisk arbetsmarknad, de befinner sig på säljarens marknad. Det stora flertalet befinner sig dock i tidiga livsfaser eller saknar god utbildning och har inte förmågan att jobba hela tiden, de befinner sig på köparens marknad. I denna tid krävs reformer om inte det svenska samhället ska falla samman. Bl a sist in - först ut måste ändras och alla skattesubjekts konsumtion måste beskattas där skattesubjektet fysiskt är när det t ex köper musik från nätet. Jag tycker att Centerpartiet erbjuder en möjlig välfärdsväg framåt. Särskilt om några viktiga nya förslag får stöd under nästa stämma.
http://www.dn.se/ledare/signerat/peter-wolodarski-brytningstid-for-radvilla-svenska-politiker/

Om du inte förstår hur handlingsförlamad politiken verkar med att ta i de stora och känsliga frågorna som handlar om just den generella välfärdens fortlevnad ber jag dig läsa dagens viktiga DN debattartikel där väldigt viktiga frågor ställs som kräver svar. Det är känsligt att svara på dem! Är det ett skäl för att undvika dem? Vad innebär det för kommande generationer när vi undviker att ta tag i problemen och löser dem istället för att vara rädda för att kortsiktigt förlora röster? Varför fördjupa en dialog som enbart tvingar fram ställningstaganden som du av kortsiktiga röstmaximeringsskäl inte vill ta i?....... Kan det vara så?
http://www.dn.se/debatt/vi-vill-fordjupa-dialogen-om-framtidens-svenska-valfard/

Europas stora problem
Låt mig exemplifiera Europas stora problem med det tydliga exemplet att man inom EU nu enats om att ställa ytterligare miljökrav på Europas bönder och samtidigt sänka deras ekonomiska stöd. Istället stöttas det viktiga miljöarbetet och mer pengar ska försöka minska den förödande ungdomsarbetslösheten. Utan tillväxt ställs viktiga områden/verksamheter mot varandra. Utan tillväxt som även skapar nya jobb får vi stora problem. Matförsörjningen är dock rätt central för oss människor..... Visst finns det problem inom Europas lantbruk. Särskilt illa tycker jag det är med alla bidrag till vinodlare. Som vanligt hade det varit bättre med riktade åtgärder än övergripande generella som t ex i detta fall återigen slår mot svenskt jordbruk som redan idag bidrar med en allt för låg svensk självförsörjningsgrad.
http://www.unt.se/ledare/en-vital-eu-kompromiss-2484919.aspx

Kontantlöst
Det tar sannolikt längre tid än vad vi tror att uppnå det kontantlösa samhället. I dessa tider av spårbarhetens dilemma ur ett personligt integritetsperspektiv är det nog bra. När vett och sans kommit in i Europa runt integritetsfrågorna kan vi gå "all in" i det kontantlösa samhället. Nackdelar? Svårt för äldre som inte vill lära om. Och just den fel använt farliga övervakningen av oss alla. Fördelar? Bekämpningen av organiserad brottslighet kommer att gå väldigt mycket bättre. Demokratiskt beslutade skatteregler gäller alla. Dessutom blir sannolikt Uppsals gator tomma från tiggeri. Vad tycker du om kontantlöst?
http://www.unt.se/ledare/kontanter-maste-finnas-kvar-2476014.aspx

Skrev lite längre idag så att du inte saknar sysselsättning på semestern ; )
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar