måndag 3 juni 2013

Skolan & opinionsmätningar

Bästa möjliga start
Skolan är central för en positiv samhällsutveckling. Det tycker de allra flesta människor och partier. Det är positivt. Har vi och våra studerande barn och unga tur fredas snart skolan från ständiga politiska svängningar på nationell nivå. Vi måste ge skolan arbetsro, vi måste ställa höga kunskapsresultatskrav och vi måste ge skolan de riktade resurser som krävs för att de elever som har svårast att lära sig det som krävs får bättre förutsättningar att klara minimumkraven. Vad tycker du?
http://www.dn.se/debatt/tio-forandringar-som-ska-radda-den-svenska-skolan

Ständiga opinionsmätningar
Jag börjar nästan tröttna på veckovisa opinionsmätningar från olika opinionsmätande företag. Visst är det intressanta värdemätare men när de kommer så ofta riskerar vi att få en politisk kortsiktighet som blir förödande. Alliansen har fortsatt ett underläge. Särskilt C har stora utmaningar och skälen till Cs problem finns det gott om tyckare som lyfter fram. Det är snart akut för Alliansen som lag och i synnerhet C att identifiera förbättringsåtgärder för att hindra att Sverige efter 2014 åter har en destruktiv vänsterregering på riksnivå. Visst kan många vara trötta på Alliansen efter åtta år vid makten. Med tanke på de många år som S fick regera är det ur mitt perspektiv önskvärt att paradigmskiftet som Sverige genomgår under Alliansens ledning får ytterligare fyra år för att sätta sig. Vad tycker du om alla dessa opinionsmätningar?
http://www.dn.se/nyheter/politik/dnipsos-miljopartiet-den-stora-vinnaren
http://www.dagensnyheter.se/Pages/LoginPage.aspx?ReturnUrl=%2fArticles%2f2013%2f06%2f03%2fCenterpartiet-har-gatt-vilse-i-storstaden%2f


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar