söndag 9 juni 2013

Ledarskap & hållbarhet

Hållbar miljö
En ansvarsfull miljöpolitik är en viktig del av Centerpartiets totala politik. Att De flesta centerpartister tar miljö och klimatutmaningarna på allvar är ett av skälen till varför jag valde Centerpartiet som politisk plattform och inte något annat borgerligt alternativ. Det finns inget annat politiskt sakområde som så tydligt symboliserar att man bryr sig om framtida generationer. I Uppsala leder Centerpartiet Alliansens miljö och klimatförbättringsarbete. Det är ett ambitiöst och gränsöverskridande samarbete inom kommunen som leder till mycket goda resultat. Efter Världsnaturfondens omfattande granskning av kommuners arbete med miljö och klimatarbete valdes Uppsala i år till Sveriges bästa kommun på att metodiskt och framgångsrikt arbeta med dessa viktiga. Uppsala var också i Världsnaturfondens världsfinal med Vancouver, Oslo och San Francisco.

I det senaste numret av Centerpartiets tidning C har man temat "Grön omställning - miljö & klimat". Visst är det intressant att inte det Centerledda och av Världsnaturfonden belönade miljö & klimatarbetet i Uppsala nämns i en tidning som syftar till att stärka medlemmarnas självkänsla och informera om framgångar kopplat till Centerpartiets arbete. Det kan väl inte vara så att ledarskapet på riksnivå ska straffa den hemska Stefan Hanna som går ut offentligt och uppmanar till konstruktiva förändringsvägar för att Centerpartiets mycket dåliga situation på riksplanet ska vändas innan valet? Så kan det väl inte vara? Om det skulle vara så är behovet av förändringar inom Centerpartiets riksverksamhet mer akut än jag tidigare trott. EUropaparlamentsvalet och övriga val närmar sig med stormsteg. Det är mycket tråkigt om Sverige tappar ett genuint miljöengagerat borgerligt och företagarvänligt parti ur riksdagen. Tyvärr finns ingen länk till det senaste numret av tidningen C. Här kan du dock hitta den när den förhoppningsvis läggs upp. Hur tänker de när de inte nämner Uppsalaexemplet?
http://www.centerpartiet.se/Om-centerpartiet/Tidningen-C/

Glesbygd till vilket pris?
Urbaniseringen fortsätter runt om i världen och i en rasande fart. Går det att med statliga utredningar och massiva ekonomiska resurser försvara orter som inte längre har livskraft? Orter där inga invånare vill eller kan skapa nya bärkraftiga företag som kan skapa nödvändig livskraft. På Centerpartiets idéstämma fanns många som tyckte att någon del av allt lokalt värde som skapas på landsbygden i form av t ex jordbruk, skogsbruk, gruvdrift, turism etc oxå direkt ska tillfalla orten. Tyvärr röstades det ner. I grunden kan det vara rimligt om en liten del av förädlingsvärdet kan gå till lokalt styrda investeringsfonder. Möjligen kan de nationella skatteutjämningssystemen ses som något liknande. I Norrlands fall finns redan en av Sveriges största investeringsfonder. Under Maud Olofssons ledarskap avsattes 2 miljarder kronor till en norrländsk inlandsfond. Men vad hjälper massiva tillgångar till pengar om inte idéerna och lokal kraft att försöka genomföra stöttade idéer finns? Som vanligt är samhällsbyggande komplext. Om vi bortser från komplexiteten kanske det politiskt räcker med vackra ord oavsett om de har bärkraft eller ej. Vad tycker du? Tror du att många orter runt om i Sverige kommer att få ta ner skylten inom de kommande 20 åren?
http://www.dn.se/debatt/nationell-insats-kravs-for-att-stoppa-avfolkningen-i-norr/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar