onsdag 19 juni 2013

Lågkonjunktur & religionsskräck

Leva över sina tillgångar
Det är osunt och långsiktigt ohållbart att leva över de intäkter man skapar och de tillgångar man kan sälja av för att leva på. Uppsala kommun har som de flesta av Sveriges kommuner ekonomiska utmaningar. Vi befinner oss trots allt i en djup Europeisk ekonomisk kris. En konsekvens av krisen är att den ständiga urbaniseringen fortsätter vilket bl a innebär att Uppsala får betala allt mer i kommunal skatteutjämning. Eftersom Uppsala också har förmånen att vara attraktivt leder det bl a till problem att tillhandahålla rätt antal platser för barnomsorg, skola etc. Visst finns det Alliansföreträdare i Uppsala som ogärna beskriver en verklighet med stora ekonomiska utmaningar i det långa och korta perspektivet. Centerpartiet är mycket tydliga med alla kommunens möjligheter men också med att vi befinner oss i ekonomiskt utmanande tider. Oppositionens utspel är intressant och jag vill se deras åtgärdsplaner som är möjliga att realisera. Centerpartiet kommer inte att acceptera att kommunen missköter sin ekonomi och slänger problem på kommande generationer.
http://www.unt.se/uppsala/alliansen-misskoter-ekonomin-2473254.aspx

Vad får man säga?
Hur för man öppna debatter om det ständigt finns en massa tabun och politiskt korrekta perspektiv som man måste beakta för att inte direkt anklagas för att vara rasist, islamisthatare, judehatare, kvinnohatare, manshatare etc?

Carina Hägg, Socialdemokraterna, tycks ha gett uttryck för en tydlig viss religionsfientlig inställning. Så kanske det är. Håkan Holmberg, ledarskribent på UNT, tror jag mig börja förstå. Han är genuint negativ till människor som på något sätt anser sig vara bättre än någon annan. Det är en bra och positiv grundinställning. Men hur ska ett samhälle kunna föra öppna och ärliga debatter runt problem om minsta ord som sägs eller skrivs tolkas som direkt fientligt och oacceptabelt? Om det nu finns stora bekymmer med t ex Jihaddister, som är nya svenskar, och som krigar i Syrien, vågar vi då inte tala om vilka problem det innebär och kan leda mot utan att man kallas främlingsfientlig och ser ner på andra människor som avviker från den egna gruppen?
http://www.unt.se/ledare/ett-overtramp-att-tiga-om-2473177.aspx

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar