måndag 10 juni 2013

Övervakning & ungdomsarbetslöshet

Samhällssystem
I vilken typ av samhälle vill du leva i? Det kan väl inte vara så att du tycker att det känns bra om andra kan lyssna och läsa allt du skriver och säger över alla varianter av informationsnät? Oavsett om du anser dig ha några hemlisar eller ej. Tänk dig att den nationalistiska Xi Jinping genom Kina inom tjugo år har köpt upp hela västvärldens näringsliv. Då har Kina och dess ledning i praktiken tagit över västvärlden. Anta att kineserna då på olika sätt vill tysta oliktänkande. Varför skulle de inte vilja det? Så har ju västmakter gjort när de på olika sätt kolonialiserat delar av världen. Känns det då bra om din politiska inställning eller dina mediaintressen gör att du hamnar på en elimineringslista? Vi måste ta integritetsfrågorna på större allvar. Vill du leva i ett samhälle där alla oavsett brottsmisstanke eller ej totalt övervakas. Hur tror du det kommer att påverka demokratin när hackare enkelt kan ta del av data tom någon av något skäl vill åt? Jag tycker att det är hedersamt och mycket modigt av Edward Snowden att våga läcka att CIA och NSA gör stora och besvärande intrång i den personliga integriteten. Fattar dock inte varför han vill ha amnesti på Island av alla platser? Förstår du det?
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16934461.ab
http://www.dn.se/ekonomi/verax-reportrarna-som-fick-veta-riskerade-mordas/

Ungdomsarbetslösheten oacceptabelt hög
Vi måste skärpa till oss och hitta lösningar på den oacceptabelt höga ungdomsarbetslösheten. Hade vi haft en liknande arbetslöshetssituation någon gång tidigare i vår mänskliga historia hade vi nu haft ett stort krig inom Europa. Det kan vara viktigt att tänka på när man stundtals helt vill lägga ner hela EU projektet.... EU är viktigt men det Europeiska samarbetet måste spetsas till och fokuseras. Mycket av det som nu görs inom EUs ramar måste avvecklas.
http://www.dn.se/ekonomi/toppmote-om-jobb-till-unga/

Vad gör riksregeringen?
Visst har vi en komplex minoritetsregering men det borde finnas en majoritet som inte tycker att arbetsmarknadsutvecklingen och integrationsarbetet utvecklas tillfredställande. Det börjar bli hög tid för regeringen att följa Centerpartiets förslag på kraftiga förändringar kopplade till Arbetsförmedlingen. Kanske kan Reinfeldt ombilda regeringen och byta uppdrag mellan näringsministern och arbetsmarknadsministern. Då kan Centerpartiet förhoppningsvis genomföra den nödvändiga reform som krävs för att arbetslösheten bättre ska bekämpas. Vad tycker du?
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/ingen-kraver-trollkonster/


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar