tisdag 7 augusti 2018

Att sälja blod, möda, tårar och svett

Guld och gröna skogar
Går det att sälja "blod, möda, tårar och svett"? Det gick för Churchill. Det brittiska folkets frihet var påtagligt hotad. Varje britt kunde känna att det var så och då gick det att få stöd för liknande "erbjudanden" från en politiker. I Sverige 2018 är inte läget som när Churchill uttryckte de orden. Samtidigt behöver vi anstränga oss betydligt smartare än nu om vi ska klara av att försvara vårt höga generella välstånd, och om vi ska klara av att vara globalt konkurrenskraftiga.
Skogstad har mycket rätt i sin bifogade artikel om de stora problem som Sveriges kommuner brottas med. Han har också rätt att få, om några, politiker är tydliga med vilken verklighet vi har. Samtidigt delar jag inte hans analys. Om vi tänker i nya banor, jobbar smartare (bland annat genom att använda befintlig och ständigt ny teknik till vår hjälp) och får betydligt fler att vara självförsörjande kan vi tveklöst klara av de stora problem vi nu har och står inför. Om vi fortsätter som nu blir det väldigt jobbigt för väldigt många inom bara några år. Valrörelsen 2018 borde handla om just detta. Vilka reformförslag har olika partier för att vi ska klara de stora utmaningar vi vet att vi har? Jag hävdar att de flesta partier har tomt på reformförslag som löser de stora problem vi har. Antingen föreslår de bara "återställare" eller så har de tomt i "reformlådan". Den kloka väljaren försöker förstå vilken reformagenda de olika partierna föreslår lokalt och nationellt. Det är de reformagendorna som bär på svaren om vilka partier som också kan göra positiv nytta för det stora flertalet svenskar.
http://www.gp.se/ledare/skogstad-politikerna-struntar-i-de-m%C3%B6rka-molnen-1.7518691

Bättre, bättre och bättre. Väldigt mycket blir allt bättre för massor av människor runt om på vår jord. Bifogad artikel bjuder på ett kortfattat perspektiv på den verkligheten. Hans Rosling ägnade sitt liv åt att försöka få människor att ta till sig och förhålla sig mer till fakta än till känslor och tyckande. I sina böcker drar han slutsatsen att det är svårt att lyckas med den uppgiften. Trots att väldigt många människor får det bättre än förr finns också många människor som upplever att de får det allt sämre. Det är viktigt att ta alla de människorna på allvar. Även under goda tider finns alltid problem att lösa.
https://www.va.se/nyheter/2018/08/03/det-lonar-sig-att-se-varlden-i-gratt/?utm_campaign=VeckansAff%C3%A4rer_180805&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&elqTrackId=b173e7916e424e44ba6be23e88813a63&elq=8320fa30c12d410b8acbdf71622bae37&elqaid=18132&elqat=1&elqCampaignId=12880

Dagens kalkon
Regeringen. En jämställdhetskommission?.... Vad handlingskraftigt... De bästa jämställdhetsreformerna är att minska skatten på arbete, låta skolan helt fokusera på sitt bildningsuppdrag, stärka de praktiska linjerna och införa Inkluderingsjobb.
https://www.expressen.se/nyheter/val-2018/s-presenterar-ny-atgard-for-okad-ekonomisk-jamlikhet/

Dagens stjärna
Pär Holmgren. Han kämpar och kämpar med att försöka få fler att ordentligt bidra till att vi minskar rovdriften av vår jord. Det går att ändra många av våra beteenden för att bidra mer utan att leva dåligt. På många sätt handlar det om att till exempel ta till sig en modern syn på att dela väldigt mycket. Bland de människor som får det sämre är många drabbade av kraftigt negativa effekter av miljö- och klimatförändringar. Det är oklokt att inte ta miljö- och klimatfrågorna på största allvar.

Och kanske även att klimatförändringarna "bara" är ett symptom på ett betydligt större grundläggande problem: att vi skapat ett samhälle som inte är hållbart.”

Det är lätt att måla upp en avgrundsmörk bild av framtiden – med svält, krig, pandemier och annat som på sikt decimerar antalet människor på planeten till en nivå som hamnar i balans med de resurser som vi långsiktigt kan utvinna på ett hållbart vis från naturen. Samtidigt är det precis den uppgivenheten som vi behöver undvika. Om vi ger upp hoppet och tror att det är kört, ökar risken för att misslyckas. Det blir en självuppfyllande profetia.”

”Att bry sig om miljöfrågorna är som att betala hyra. Gör man det inte, har man till slut ingenstans att bo.”
https://www.expressen.se/debatt/darfor-blir-jag-riktigt-orolig-av-vaderrekorden/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar