fredag 10 augusti 2018

Ojämn könsfördelning

Är balans viktigt?
Hut viktigt är det att eftersträva balans? Är balans eftersträvandevärt eller är obalanser bara något vi måste acceptera? Om vi lyssnar till historiens flesta stora filosofer är strävan mot balans den klokaste ambitionen för en enskild människa och ett samhälle i stort. Jag anser att det är klokt att lyssna på de stora filosoferna och sträva mot rimlig balans. Balanserade sammanhang brukar bjuda de allra flesta på bästa möjliga liv. Enligt min socialliberala inriktning är en av politikens uppgifter att säkra att våra svagaste invånare har det rimligt bra. Och även den krassa ekonomiska läran bygger på att det är viktigt att undvika obalans. För hög skuldsättning kan ge enorm utväxling på litet eget kapital men är förenligt med stora risker. Långsiktigt högre kostnader än intäkter är ohållbart. Enorm lönsamhet och enorm förmögenhet är inget problem för ägarna, men kan definitivt bli ett stort politiskt problem ur ett rättvise och jämlikhetsperspektiv. Det är inte mycket i våra liv som korrekt kan beskivas som ”svart” eller ”vitt”. Därför är det klokt att alltid försöka nyansera sina ställningstaganden och sträva efter rimlig balans. Rimlig balans leder mot ett mer harmoniskt samhälle. Obalanser tenderar att skapa mer eller mindre smärtsamma konflikter.
https://www.synonymer.se/sv-syn/balans
http://totalbalans.se/?page_id=13
http://www.yogaky.se/omkundaliniyoga.pab
https://www.tidningenbalans.se/kronika/redovisningens-filosofiska-grund/
Är det bra att konstruktivt problematisera runt frågor, eller gäller det bara frågor som inte klassas som känsliga? Personligen tror jag att det alltid är klokt att försöka förstå en rimligt objektiv verklighet. Och klokt att samtala och öppet debattera om sannolika konsekvenser av olika vägval. Hypotetiskt ”bludder” säger vissa. Respektfullt ansvarstagande tycker jag. Antingen försöker vi vara en respektfull demokrati eller så tillåts en toppstyrning där toppen agerar som de vill utan möjlighet för folket att ifrågasätta. I en sådan toppstyrd och diktaturliknande ordning förs inga offentliga debatter om för och nackdelar med olika vägval. Där fattas besluten bakom ”stängda dörrar” och vi får acceptera de val som görs utan debatt. Om vi vågar ifrågasätta blir vi ”persona non grata” för eliten eller i värsta fall till och med mördad. Om vi i Sverige vill vara en hållbar demokrati, som också kan kryssa framåt så att vår befolkning har det bra, måste vi ”vuxet” kunna samtala och debattera om känsliga frågor. Patrik Kronqvists bifogade problematisering av ett stort mansöverskott i ett visst åldersspann är viktigt att ta på allvar. Det är klokt att använda både hjärta och hjärna om vi vill göra fler kloka än okloka vägval i vår samhällsutveckling.
https://www.synonymer.se/sv-syn/konstruktiv

Det kraftiga mansöverskottet kan innebära problem för Sverige, enligt flera forskare. Det kan nämligen kopplas till högre nivåer av såväl brottslighet som våldsanvändning”
https://www.expressen.se/ledare/patrik-kronqvist/politikerna-kan-inte-blunda-for-mansoverskottet-langre/
https://www.synonymer.se/sv-syn/hypotetisk
https://www.synonymer.se/sv-syn/toppstyrd
https://sv.glosbe.com/sv/en/persona%20non%20grata

K-G Bergström undrar varför Moderaterna i valspurten anstränger sig för att vara tydliga i migrationsfrågan. Kan det vara så enkelt att de 1) vill att väljarna mycket tydligt ska veta var de står i frågor som påverkar många av de för väljarna viktiga sakfrågorna 2) mycket tydligt vill markera att denna fråga är endast till små delar förhandlingsbar. Trist att inte Alliansen kunde lösa ut denna viktiga fråga för länge sedan. 3) Vill bli av med vänsterns inflytande över Sverige.
https://www.expressen.se/kronikorer/k-g-bergstrom/billstrom-har-inte-riktigt-kansla-for-politisk-tajming/
Dagens kalkon
Jan Björklund. Centralstyrning är nästan alltid oklok. Rikspolitiker ska inte tala om vilka ”universella mediciner” som kommunpolitikerna ska tillämpa! Håll fingrarna borta! Varje kommun är unik. Resurserna är begränsade och det är kommunpolitikerna som ska ta ansvar för vilka prioriteringar som görs.
https://www.expressen.se/ledare/men-bjorklund-nu-far-det-vara-nog-med-pekpinnandet-/

Dagens stjärna
Thomas Mattsson. Inte en dag för sent att medierna på allvar tar sitt ansvar för att seriöst ”slå sig själv på fingrarna” när de publicerar grova överträdelser som starkt och felaktigt påverkar enskilda människors liv. Inte en dag för sent! Vi får se hur denna ambition omsätts till verklighet.
https://www.expressen.se/om-expressen/tycker-du-att-vi-har-utsatt-dig-for-en-publicitetsskada/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar