onsdag 8 augusti 2018

Relativitet

Jämförelser
Allt är alltid relativt. Det vill säga något är på ett sätt i förhållande till något annat. Något annat kan vara i förhållande till ett tidigare eget tillstånd. I konkurrensen mellan människor och samhällen är de relativa jämförelserna i förhållande till andra människor eller andra grupper av människor. Att vara duktig nu är inte samma sak som att vara duktig i framtiden. Konkurrenskraft måste skapas hela tiden, det är färskvara. Alla ledares viktigaste uppgift är att kombinera förmågan att prestera på topp i nuläget med att säkerställa framtida konkurrenskraft. Jag törs påstå att alla duktiga ledare är bra på att identifiera nyckeltal som hjälper dem och deras medarbetare att kämpa med sin konkurrensförmåga. Framgång kräver ett metodiskt arbete där långsiktighet är en avgörande framgångsfaktor. När man säger att "det går bra för Sverige" duger det inte att enbart titta på nuläget. Man måste också titta på viktiga trender och man måste alltid jämföra med de bästa andra nationella samhällen som man konkurrerar med. Det svenska samhället är fortfarande bra på många sätt. Samtidigt tappar vi i förhållande till andra länder inom viktiga områden och det är viktigt att ta på största allvar, om man är ansvarsfull.
https://www.expressen.se/ledare/det-gar-samre-for-stefan-lofvens-sverige/
https://www.synonymer.se/sv-syn/relativt
https://www.synonymer.se/sv-syn/konkurrenskraft
https://www.tillvaxtanalys.se/download/18.527f92c214f003304d32618d/1438932624603/itps-matt-pa-konkurrenskraft-08.pdf
https://www.millnetbi.se/nyheter/kunskap/nyckeltal-kpi-vad-ar-det-och-vad-anvands-de-till.html

Dagens kalkon
Gunvor Hildén, fristående kolumnist på Uppsala Nya Tidning. Hon konkluderar att eftersom alliansen inte ser ut att bli större än vänstergrupperingen, och flera allianspartier inte kan bygga ett regeringsunderlag på stöd från SD, kommer vänstern att fortsätta att styra Sverige i minoritet. Hon konstaterar klokt att "lätt blir det inte". Men om icke vänsterpartier släpper fram en minoritetsregering som inte är vänster kommer det redan instabila politiska Sverige bli ännu mer instabilt. Svenska folket valde inte vänsterpolitik 2014. Svenska folket väljer inte heller vänsterpolitik 2018, det måste man klokt förhålla sig till.
http://pollofpolls.se/
Dagens stjärna
Den som använder mer hjärna än hjärta när den röstar. Hur rationell är du? Vad menas med det? Enkelt uttryck att du använder mycket mer hjärna än hjärta när du röstar. Jag törs påstå att väldigt många Uppsalabor som tar del av Centerpartiets kommunala valmanifest kommer att tycka att det är en väldigt bra väg framåt för vårt närsamhälle. Nu har också C på riksnivå släppt vårt valmanifest. Oavsett parti finns nästan alltid enskilda frågor där du tycker annorlunda. Jag tror att väldigt många icke vänstermänniskor tycker att bifogad nationell valplattform är attraktiv. Om du är svensk medborgare har du tre röster. Varje val handlar mer eller mindre om olika politiskt innehåll och nästan helt om olika politiska representanter. Använd dina tre valmöjligheter klokt.
https://www.centerpartiet.se/download/18.2e67c795164dc1841a617d1/1533285982835/Nytt%20ledarskap%20för%20Sverige%20framåt_C_Valmanifest%202018_DEF.pdf

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar