fredag 3 augusti 2018

Var försiktig

Källkritisk
Faktum är att världen är vad du gör den till. Du har med andra ord väldigt stor påverkan på vad du vill uppfatta och hur du vill tolka det du försöker förstå. Den världsbild du har är helt unik. Visst är det härligt! Samtidigt kan det bli väldigt jobbigt när många människor i ett samhälle inte rimligt lika kan förhålla sig till varandra och tolka det som händer i vår omgivning. Konsten att skapa en rimligt gemensam verklighetsuppfattning i ett särskilt samhälle har aldrig varit svårare idag. Ett av skälen till det är att vi bombarderas av subjektiva betraktelser och slutsatser. Även objektiva vetenskapliga betraktelser kan snabbt vara ointressanta, om det inte rör sig om naturvetenskapliga rön. I en värld där det bjuds på "lögn, förbannad lögn och statistik" är det väldigt viktigt att vara källkritisk.

Det är inte förvånande att någon, eller några, bearbetar data utifrån vilken verklighet man själv anser vara mest korrekt. Eller utifrån vilka framtidsscenarier man mest tror är sannolika.
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/sanandaji-klipper-och-klistrar-ur-var-rapport-19241

Det är lätt att falla hårt om man inte tar det källkritiska förhållningssättet på största allvar. Som i alla sammanhang har du och jag ett stort eget ansvar. Det duger inte att säga att "jag visste inte" om man genom enbart en källa bestämmer vad som är rätt eller fel kopplat till en händelse eller något annat. Misstag kan vi alla göra men att systematiskt göra dem eller att göra dem "bara" för att man satt på sig politiska skygglappar är korkat. Det är inte bara korkat, det är oansvarigt mot kommande generationer människor också.
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/kallkritik/guide-for-kallkritik-for-larare
https://www.bing.com/videos/search?q=k%c3%a4llkritik&view=detail&mid=57004AAC7D5BA724B11157004AAC7D5BA724B111&FORM=VIRE
Dagens kalkon
Socialdemokraterna. Tiden med alla tillfälliga och nya varianter av arbetsmarknadspolitiska program måste få ett slut! Det är ett hån mot alla de människor som behöver stöd. Det är ett hån mot oss i kommunerna som ska vilja våra invånares bästa. Det är dyrt och dumt. Det är dags att reformera Arbetsförmedlingen och det kommunala uppdraget för arbetsmarknadsåtgärder. Socialtjänstlagen måste entydigt uppdateras så att kommuner har en skyldighet att erbjuda särskilda arbetsuppgifter samtidigt som en arbetsför invånare med omfattande försörjningsstöd har en skyldighet att aktivt utföra de arbetsuppgifter som erbjuds.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/socialdemokraterna-presenterar-valloften-for-snabbare-integration
https://www.centerpartiet.se/lokal/uppsala-lan/uppsala/startsida/nyheter/nyheter/2017-07-06-stall-krav-pa-obligatorisk-praktik-for-bidragstagare

Dagens stjärna
Peter Santesson. Torrt och tråkigt redogör han skickligt för en verklighet som vissa inte vill acceptera som sannolik. De allra flesta med i vart fall gymnasieutbildning vet att det är denna ekonomiska verklighet som stundar inom kort. Det är inte en "högkonjunktur". Tro mig, vi invånare gör särskilt klokt i att rösta fram politiska ledare som kan hantera ekonomi och driva svåra förändringsprojekt i valen 2018! Du kommer direkt påverkas negativt om vi inte lyckas få några sådana personer på de mest inflytelserika positionerna. Och det är enkel kunskap om hur det ser ut idag och hur vår demografi utvecklas de kommande åren som bjuder på den verklighet som få politiker vill tala om. Världen är vad du gör den till, men verkligheten knackar ändå på dörren till sist.
https://www.synonymer.se/sv-syn/demografi

"Frågar man kommunpolitikerna själva bekräftas bilden av en upplevd styrkeposition som inte matchar de mörka ekonomiska prognoserna. I en årlig undersökning som Demoskop gör bland samtliga ordinarie kommunfullmäktigeledamöter i landet svarar i år 61 procent av politikerna att de bedömer de ekonomiska utsikterna för kommunen som goda på fem års sikt."

"För att göra skattereformer politiskt möjliga har en nyckel varit att kunna erbjuda någonting annat åter. Men problemet med det finansieringsgap som väntar de närmaste åren är att reformerna krävs för att ens kunna bevara status quo. Antingen en högre prislapp på befintligt utbud eller en mer rationell, slimmad och effektivare välfärdsproduktion."
https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/en-framgangsrik-skattehojare-maste-erbjuda-nagot-i-retur-23041

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar