måndag 6 augusti 2018

Skydda de demokratiska grundbultarna

Folket är argt
Det är aldrig bra att agera i hast när man är arg. Den erfarenheten har sannolikt alla människor. Men när allt fler invånare blir oroliga och arga är det viktigt för alla seriösa politiker att ta de känslorna på största allvar. I den bifogade artikeln tycker jag Trägårdh på ett mycket bra sätt beskriver hur Socialdemokratin gick snett. Vi lever i en mänsklig värld med nationer, oavsett vilka visioner olika partier kan tänkas bära på. Vi lever också i en värld där vi människor konkurrerar om begränsade resurser. Medborgarskapet har en central roll i våra liv. Så är det, och så kommer det att vara under lång tid framöver. Då är det klokt att vårda betydelsen av medborgarskapet. Medborgarskapet är något som kan vara det mentala kit som gör att vi också bra klarar av att leva i ett mångkulturellt samhälle där vi som individer självklart identifierar oss själva, och vår tillhörighet, på olika sätt.

”Andra kulturer har getts ett positiv värde medan svensk kultur setts som exkluderande och förtryckande. Kopplat till detta har föreställningen om Sverige som en moralisk stormakt inneburit att delar av Socialdemokratins ledarskikt premierat mänskliga rättigheter över medborgerliga rättigheter, och biståndspolitik över landets militär- och civilförsvar.”
http://www.gp.se/ledare/trägårdh-socialdemokraterna-har-övergivit-sin-berättelse-1.7501026
http://www.gp.se/ledare/teodorescu-uppv%C3%A4rdera-svenska-medborgarskapet-1.7482524
Att stora delar av folket är argt måste tas på allvar. Att ta det på allvar är bland annat att ta politikens roll i samhället på allvar. Ibland är en stor andel människor arga utan att det i grunden finns skäl att vara arg. Eller, de riktar i vart fall sin ilska mot fel håll. Det kan till exempel i min värld aldrig vara en enskild människa som tar sina chanser att söka sig till något bättre som är problemet. Ett problem kan dock vara oförmågan att begränsa de möjligheterna och/eller att snabbare vägleda människor mot självförsörjning. Världen är inte svart eller vit, den är ofta "grå". Hans Rosling och hans "apostel" Steven Pinker är bra på att beskriva att väldigt mycket blivit bättre på vår jord. Så är det, men för enskilda människor kan de uppleva något helt annat. Och många av de frustrerade har sannolikt kamper mot sig själva ibland då vi just lever i en tid med många motsägelsefulla inslag.
https://www.va.se/nyheter/2018/08/03/det-lonar-sig-att-se-varlden-i-gratt/?utm_campaign=VeckansAff%C3%A4rer_180805&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&elqTrackId=b173e7916e424e44ba6be23e88813a63&elq=8320fa30c12d410b8acbdf71622bae37&elqaid=18132&elqat=1&elqCampaignId=12880
Om vi inte tar stora delar av invånarnas frustration på största allvar kan i förlängningen vår demokrati hotas. De senaste veckorna har flera debattörer gett uttryck för att Sverige, precis som till exempel Polen, relativt enkelt kan ändra på demokratins spelregler. Om en majoritet svenskar blir så missnöjda att de röstar fram missnöjeskrafter till en majoritet kan vi fort leva i en demokrati som kraftigt försvagas. Det är inget att skaka på huvudet om och underskatta som risk.
http://www.unt.se/ledare/grundlagen-skyddar-oss-inte-5018432.aspx

Dagens kalkon
De som väljer att rösta emot något istället för något. Allt färre väljare är "religiöst" kopplade till ett enskilt parti. Allt fler väljare förstår att man som medborgare och boende i Sverige också har tre olika röster som man kan använda till att rösta på tre olika partier. Personligen kan jag inte förstå varför inte fler tycks göra hemläxan och syna vad de olika partierna erbjuder för politik i kommuner, landsting och staten. Samt vilka politiska representanter de ställer till förfogande. Det är frustrerande att vänsterblocket fortfarande är det största samarbetsblocket trots ett ledarskap som försämrar vår långsiktiga konkurrenskraft.
http://pollofpolls.se/

Dagens stjärna
Lars Trägårdh. När identitetspolitik blir viktigare än att fokusera på det generella medborgarvärdet, och en hållbar samt rättvis ekonomisk utveckling, går det snett.
”I USA har det demokratiska partiet förvandlats från att ha varit byggt på basis av ett massivt stöd från fackföreningar och arbetarklass till att bli ett parti för minoriteter. Identitetspolitik har ersatt en ekonomisk vision där alla amerikaners möjlighet att förverkliga sin amerikanska dröm stod i centrum. Och runt om i Europa har socialdemokratiska partier förlorat mark i takt med att fokus har flyttats från nationalstat och medborgare till minoriteter, mänskliga rättigheter, internationella projekt och postnationella perspektiv.”

”Resultatet blev med tiden ett modernt samhällskontrakt baserat på en allians mellan stat och medborgare, vad jag har benämnt som den svenska statsindividualismen. Det raffinerade med denna politiska vision var att den kombinerade ett tillitsbaserat samhällsbygge med ett individuellt frihetsprojekt. Dessutom gav det inte företräde för någon speciell grupp utan gjorde anspråk på en medborgerlig universalism som inte erkände några kelgrisar och inte heller pekade ut några styvbarn, som Per Albin uttryckte det.”

”Andra kulturer har getts ett positiv värde medan svensk kultur setts som exkluderande och förtryckande. Kopplat till detta har föreställningen om Sverige som en moralisk stormakt inneburit att delar av Socialdemokratins ledarskikt premierat mänskliga rättigheter över medborgerliga rättigheter, och biståndspolitik över landets militär- och civilförsvar.”
http://www.gp.se/ledare/trägårdh-socialdemokraterna-har-övergivit-sin-berättelse-1.7501026Inga kommentarer:

Skicka en kommentar