söndag 12 augusti 2018

Lokalpolitikens stora betydelse

Det är lokalt du kan påverka
Även om många politiker inom EU-systemet och riksdagen gör så gott de kan för att centralisera makt är det främst kommunens löpande verksamhet som starkast påverkar dig. Varje dag. Tveklöst är det därför viktigast att välja kompetenta kommunala företrädare som pragmatiskt kan driva på för fungerande kommunala ansvarsområden. Självklart har den politiska inriktningen betydelse MEN de lokala politikernas förmåga att kompetent och ansvarsfullt driva fram bra service och fungerande infrastruktur är viktigast. Det är i landets kommuner som det viktigaste politiska arbetet kommer att utföras de kommande 20-30 åren.

Rikspolitiker kan ge löften om vad de vill men utan lokal förmåga i form av kompetens, infrastruktur och ekonomisk kraft är löftena bara tomma ord. Det är i kommunerna som begränsade resurser ska göra maximal invånarnytta. Och oavsett vissa partiers kärlek till att centralisera makt till staten eller EU så kommer lokala förutsättningar och lokal förmåga att avgöra hur det blir i verkligheten. Bara riktigt naiva går på att det finns någon annan verklighet. Det spelar till exempel ingen roll om en kommuns skolverksamhet får mer pengar eller styrs 100% av staten om inga legitimerade lärare vill jobba där. Och hur bra tror du betygsättningen blir när legitimerade lärare ska sätta betyg på elever de aldrig varit lärare för?....

Drömmen om att det ska vara ”lika” kvalitet i alla kommuner kan bara definieras som naiv. Varje kommun är unik och deras politiker måste klara av att göra bästa möjliga utifrån den kommunens förutsättningar och möjligheter. Ingen annan kommer någonsin göra jobbet åt oss ute i våra kommuner. De som vill bli framgångsrika måste göra det själva. Inget konstigt med det. Det är konstigt att tro något annat. Därför är kommunvalet ditt viktigaste val. Slarva inte när du utvärderar lokala kandidater och de lokala partiernas lokala politiska erbjudanden. Lokalt avgörs kortsiktigt och medellångsiktigt mycket av hur väl skola, omsorg, vård, infrastruktur och fritidsverksamhet fungerar. Och det är lokalpolitiken du har störst möjlighet att påverka. Slarva inte bort den möjligheten. I Uppsala får du gärna kryssa mig.

Bortsett ifrån kompetens och ansvarsförmåga är lyhördheten och dialogen med relevanta invånare avgörande för hur politiska företrädare klarar sina uppdrag. Tänk att det inte är självklart. Jag hoppas att det kommunala valet i Göteborg blir en ”slakt” av alla partier som saknar förmågan att inse att de företräder invånarna och att det kräver lyhördhet och respekt. Om ett parti, eller en politiker, tror sig veta bäst måste det partiet lyckas få många invånare att hålla med, annars tar andra politiska krafter rösterna. Den logiken förstår nog en femåring. Det politiska systemet är tveklöst i behov av förnyelse. Sannolikt är en stor del av den förnyelse som krävs att partierna återigen löpande ska bli ekonomiskt beroende av medlemmar och väljare. När partibidrag starkt bidrar till att partier blir inåtvända är det ett uttryck för demokratiskt misslyckande. Om det som tycks hända i Göteborgs politiska landskap händer kommer det sannolikt sprida sig framöver. För vitaliseringen av vår demokrati är det sannolikt väldigt positivt.
”Det speciella med kommunvalet i Göteborg är att allt som tidigare togs för givet kan uteslutas. Ett parti som inte fanns för ett par år sedan tävlar om att vara det största i Göteborg. Demokraternas intåg i politiken får de etablerade partierna att grina illa – men missnöjet pyr bland göteborgarna. Över såväl Västlänken som hanteringen av trafikpolitiken. Demokratins mekanismer har visat sig fungera som det var tänkt: Ignorera väljarnas missnöje tillräckligt länge och det straffar sig.”

”Det kanske låter stökigt i göteborgspolitiken – det är det också. Men demokratin är inte alltid välordnad. Det ska den inte vara. Politiska system behöver förnyelse och de som sitter vid makten måste veta att de är granskade och skärskådade, av såväl medborgare som media och politiska motståndare.”
http://www.gp.se/ledare/cwejman-lyssna-p%C3%A5-dina-lokalpolitiker-1.7564900

Dagens kalkoner
Demokratiskt vidriga vänstersympatisörer. Ingen rörelse har rätten att sätta sig över de regler som gäller oss alla jämlikt. Till och med vänsterskräp ska få säljas inom rimliga demokratiska ramar. Inga undantag! ”Den stora skillnaden mot valrörelsen 2014 är inte att Ung Vänster vandaliserar och saboterar för andra partier, utan att Vänsterpartiets ledning inte vill ta avstånd ifrån det. Det är inte bara på högerkanten som extremerna radikaliseras. Att hålla rent mot odemokratiska krafter borde vara en självklarhet för ett riksdagsparti.”
https://www.expressen.se/ledare/nar-vanstern-vandaliserar-ar-det-tydligen-helt-okej/

Kriminella som i sin kamp om territorier och knarkpengar skjuter och mördar. Jag vill inte leva i ett samhälle som inte klarar av att hålla rent ifrån liknande kriminell verksamhet.
https://www.expressen.se/nyheter/flera-beskjutna-i-uppsala-misstankt-mordforsok/

Dagens stjärna
Anna Dahlberg. Ja, ”impotensen” visar sig på många sätt inom politiken. Ord duger inte, för att säkra en bra framtid krävs prioriteringar och handlingskraft. Reformbehoven är omfattande men istort får vi bara ord, ord och ord. Och att tala om optimism är fint men hur korkade tror vissa politiker att vi är? Utan att man tar i och löser allt större problem kommer inte framtiden att bli attraktivare.

”Partierna är rädda för att stöta sig med röststarka intressen. Därför handlar politik nästan alltid om att lägga till saker, inte att välja bort. Alla vet exempelvis att Sverige behöver en ny bostadspolitik, men hittills har det politiska priset har ansetts vara för högt.”


”Svensk politik påminner allt oftare om en båt som guppar runt på havet utan riktning. Ibland är det genuint svårt att styra, ibland saknas motivation att ta ut kursen. Det finns en så talande scen i intervjun med Göteborgs starka kvinna, Ann-Sofie Hermansson (S) i tv-programmet Ledarsnack i veckan. Min kollega Patrik Kronqvist undrar hur hon kan tro att staden ska kunna vända utvecklingen i de utsatta områdena när alla de faktorer som har lett till dagens situation finns kvar. Utan att tveka svarar Hermansson: "Jag är väldigt optimistisk".”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar