torsdag 27 juli 2017

Personvalsreform

Personligt ansvar
Vår demokrati är i behov av vitalisering och mer kompetenta ledare! Och det personliga ansvaret inom politiken måste stärkas. Inte minst alla turer hittills kopplade till Infogate och Löfvéns totala ledaroförmåga vittnar om ett akut behov av ledarförändringar inom svensk politik. Hur kunde Sveriges största parti vara så naket att de inte kunde hitta en mer erfaren ledare till uppdraget än Löfvén? Hur kan en person med Johanssons svaga CV få ett så viktigt och krävande ministeruppdrag? För att inte tala om Ygeman, Johansson har i vart fall lite skit under naglarna från kommunalt engagemang, det har inte inrikesministern. Ygeman har några poäng i kriminologi från universitetet och har i övrigt bara varit offentligt finansierad som politiker i olika roller. Undantagsvis kan personer med en så svag arbetslivsförankring klara ett förtroendeuppdrag bra. Sveriges situation talar för att de allra flesta inte klarar det acceptabelt. Dessutom tycks det politiska spelet idag vara viktigare än sakpolitik och reformarbete. Det är självklart en sjuk ordning.
https://www.fokus.se/2017/07/hakelius-alla-begriper-problemet-men-ingen-vill-diskutera-en-losning/

Vi måste göra demokratin mer intressant och mer engagerande. Vi måste också göra det mer personligt ansvarsfullt att vara politiker. Det ska inte vara för lätt för ledande politiker att gömma sig bakom sitt parti. Att öppna upp mer för medborgarförslag in i de demokratiska processerna tycker jag är värdefullt. Framförallt tycker jag att det är hög tid för även Sverige att ha direktval av en kommuns kommunstyrelseordförande och för en statsminister! Inte minst i ljuset av den politiska kaos vi redan har, och sannolikt får efter valen 2018. Oavsett hur många de blir.

Varför ska inte vi svenskar få välja den person vi anser, bland kandidater, som är mest lämplig att leda Sveriges regering och den person som ska leda vår kommun? Eftersom vår regering fattar kollektiva beslut måste det vara en person med förmågan att få människor att gå åt ett gemensamt håll. Det är nog lättare om man har ett personligt mandat än att hela tiden behöva förankra sina ställningstaganden särskilt i ett parti innan de presenteras. Varför ska inte vi Uppsalabor få välja vilken person vi vill ha att politiskt leda vår kommun mot en ljus framtid? Varför ska det nödvändigtvis vara en aktiv politiker? Varför ska det oftast vara någon företrädare för det parti som fått flest röster, är det synonymt med att det partiet har den mest lämplige ledaren för att vår kommun ska utvecklas bäst? Ut på gator och torg och kräv att vi ska ändra relevanta lagar så att vi får direktvälja dessa roller! Det är dags för Sverige att införa direktval till de viktigaste ledarrollerna. Precis som i andra länder kan vi låta partierna nominera sina ledarkandidater men det är folket som röstar i personval parallellt med partival. Personen bör då få en liknande makt som en president i Frankrike eller i vart fall den maktposition som en svensk statsminister har. Då kan till exempel den ledaren bland möjliga kandidater välja de mest lämpliga för uppdraget istället för att följa en matematisk formel som inte utgår ifrån bästa möjliga kompetens för att klara uppdraget. Vad väntar vi på? Vad tycker du?
https://sv.wikipedia.org/wiki/Personval
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_statsminister#Enligt_regeringsformen
Dagens kalkoner
Det är en bra dag idag när Alliansen på riksnivå ändå tycks ställa vänsterregeringen mot väggen efter grov misskötsel av vårt land. Och precis nu inleder Löfvén sin presskonferens.... Har möjligen Löfvén fått en chans att pensionera sig? Blir det han och Johansson som får ta ansvaret och Uppsalabördige Andersson som blir Sveriges första kvinnliga statsminister. Kanske bra så kan det sluta att vara en dragkraft.... Dagen till ära utnämner jag tre kalkoner idag. De två första är konstanta kalkoner. Den sista finns det säkerligen vissa som tycker också är en ständig kalkon.

Henrik Schyffert som är en egenutnämnd profet som slänger omkring sig tyckande utan några faktagrunder eller förmåga att argumentera väl för sin sak. Jag är less på vänsterorienterade dubbelmoralsmänniskor som reducerar viktiga debatter till barnkammarnivå. Att han någon gång ibland gjort några komiska verk som man kan skratta gott till räcker inte för att försvara den dumhet han ofta ger uttryck för.
http://www.schyffert.se/

Kim Jong-Un som inte finner en väg framåt som frigör det Nordkoreanska folket och befriar dem från regelbunden svält och umbäranden.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kim_Jong-Un

Stefan Hanna som borde vetat bättre än att utse en misstänkt mördare till tidigare kalkon. Allt mer tyder på att det inte var pappan som mördade sina tre barn och frun. I liknande "fall" är det klokt att avvakta tills det är ställt utom rimligt tvivel vem som är skyldig. Gör nu ingen liknelse till regeringsskandalen! Det råder inget tvivel om att regeringen agerat oansvarigt och mycket skadligt. KU-förhör kommer möjligen bringa mer ljus i kronologiska händelser, och ickehändelser, men skadan kan inte göras ogjord! Och det har skett under Löfvéns förväntade vakt!

Dagens stjärna
Min körledare under gymnasieåren, och Rotaryvän, Robert Sund! Han är en fantastisk personlighet som sprider värme och glädje. Han fortsätter också att dela med sig av sin fantastiska förmåga att leda en kör.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar