onsdag 19 juli 2017

De största förlorarrna

De svagaste drabbas hårdast
I segregationens, fattigdomens och hedersvåldets framväxande Sverige är det viktigt att ha klart för sig vilka de största förlorarna är. De stora förlorarna när BNP per capita sjunker, brottsligheten särskilt ökar i vissa områden, flickor samt kvinnor förtrycks och svenskarna inte står upp för vår extrema värdegrund är de allra flesta som lever i så kallade utanförskapsområden. Glöm aldrig det. Även om de växande problemen i utanförskapsområdena smittar över på resten av samhället är det där människor lever ekonomiskt mycket begränsat, med mycket hopplöshet, mycket rädsla och allt för ofta under parallella samhällssystem. Återigen, glöm aldrig det! Främst ska vi hjälpa dessa människor mot en bättre framtid. En bonus blir att det också blir bättre för alla som lever i det samhälle vi kan bestämma över, Sverige. Och kom ihåg FNs värderingskarta, Sverige är extremt!
https://polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/%25C3%2596vriga%20rapporter/Utsatta%20omr%25C3%25A5den%20-%20sociala%20risker%20kollektiv%20f%25C3%25B6rm%25C3%25A5ga%20och%20o%25C3%25B6nskade%20h%25C3%25A4ndelser%20(2).pdf
https://www.svd.se/kartlaggning-fler-svenskar-lever-i-absolut-fattigdom

Dagens kalkon
Rika missunnsamma människor som inte behövt kämpa för sin materiella rikedom och som ser ner på medellösa människor som fötts in i den sociala tillvaron utan aktivt stöd att ta sig därifrån. Idag lägger jag till Stefan Löfvén som driver en politik som går ut på att hårt arbetande människor får betala långt över 50% i skatt samtidigt som det offentliga uppfyller samhällskontraktet allt sämre! Uselt och ohållbart!
http://www.gp.se/ledare/du-har-fått-mindre-pengar-kvar-i-plånboken-1.4455768
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Lafferkurvan

Dagens stjärna
Blir prinsessan Victoria. Jag är ingen royalist men kronprinsessan har inte valt att födas som just kronprinsessa och jag tycker att hon gör en imponerande insats i en roll jag aldrig skulle önska någon att födas in i. Ett system som under Mora stenars tid, för val av statschef, skulle också erbjuda en roll som kan stå över partipolitikens färskvara och kämpa för att ständigt ena det svenska folket mot en bättre framtid. Våra förfäder var ofta kloka när de valde regent.
http://tv.aftonbladet.se/abtv/articles/221029
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Mora_stenarInga kommentarer:

Skicka en kommentar