lördag 29 juli 2017

Förtroende

Förtroendevald
Det var aldrig min tanke att jag på heltid skulle tjäna Uppsalas invånare som förtroendevald. Den stora finanskrisen 2008 skapade de initiala förutsättningarna. Alla "stjärnor" stod på ett sätt som ville att jag skulle göra en insats inom politiken på riktigt, med full kraft. En av "stjärnorna" som stod rätt var att min företrädare ville gå i pension i förtid, fick det och gjorde det. Många gånger har jag fått höra mina näringslivskompisar både uttrycka en viss beundran över att jag tar det samhällsansvaret samtidigt som de oftast inte förstår varför jag inte går tillbaka och bidrar direkt till ett starkare svenskt näringsliv. Jag har haft många mycket givande uppdrag under mitt liv så långt. Jag har också fortsatt viktiga och helt Uppsalabaserade näringslivsuppdrag, utan intressekonflikter. Så helt har jag inte lämnat att bidra till det som skapar välfärdens grund, näringslivet. Det är tveklöst så att mitt förtroendeuppdrag för Uppsalaborna är det som gett mig mest stolthet och väldigt mycket energi.

Särskilt stärkande och hedersamt är det att få tusentals personkryss i ett val. Det förpliktigar. Som du vet anser jag att personval ska väga tyngre inom svensk demokrati. Jag försöker varje dag göra mitt bästa för att leva upp till det stora och ansvarsfulla förtroende jag fått. Bland annat ägnar jag mycket tid åt att försöka hjälpa enskilda invånare som av olika skäl fått oacceptabla problem med någon del av kommunen. Så mycket jag kan försöker jag också att stötta enskilda invånares initiativ som kan leda till något positivt för många av dem jag företräder.

Vi behöver många fler som ställer upp som förtroendevalda i nämnder och styrelser! Varför inte du? Nu är tiden då partierna letar efter människor som vill ställa upp och ta viktiga demokratiska uppdrag. Vår framtid blir inte bättre än vad vi hjälps åt att göra den. Och konkurrensen om de ledande förtroendeuppdragen behöver öka. Bara så kan kvaliteten på dem som ska företräda oss öka. De senaste veckornas regeringskris visar tydligt att vi måste få fram bättre politiska företrädare, om vi önskar oss själva och barnen en positiv framtid. Gå med i det parti du tycker är minst dåligt och hjälp till att höja kvaliteten bland dem som ska företräda våra intressen! Inga andras intressen! Knyt inte näven i byxan eller bara enkelt välj att missnöjesrösta! Välj aktivt det parti som mest tycker som du i dina viktigaste sakfrågor! För mig är jämlikhet, demokrati, företagande, konkurrenskraft, decentraliserat beslutsfattande, miljöansvar, trygghet, hälsofrämjande, att rättigheter ska matchas mot skyldigheter och ett värdigt åldrande viktiga sakfrågor.
https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rtroendevald
https://sv.wikipedia.org/wiki/Personval
Dagens kalkon
Annah Björk. Varför kan hon inte bara låta denna Göteborgare vara! Precis som den fantastiska Anders Jonsson sjunger Håkan Georg Hellström om sitt Göteborg, om västkusten och om känslor kopplat till kärlek och sorg. Underbart härligt att det finns artister/konstnärer som inte måste göra politik av allt. Björk kan istället för att kritisera Hellströms andlighet hjälpa till i kampen mot den vidriga DDR-kopian på en plats som är ännu mer fantastisk än Göteborg, Uppsala : ).
http://www.gp.se/nöje/håkan-hellström/i-kväll-är-valet-håkans-1.4486708

Dagens stjärna
Johan Hakelius resonerar mycket klokt i bifogad krönika. Hur svårt kan det vara? Har dagens riksdagsledamöter de kvaliteter som krävs för att respektera demokratins grundtankar? Har de förmågan att samla nödvändiga majoriteter runt reformer som vi är i desperat behov av? De ska ju företräda ditt och mitt bästa, så det fixar de väl...
http://www.expressen.se/kronikorer/johan-hakelius/den-som-vill-bilda-regering-kan-val-borja-med-att-forhandla-fram-stod-i-riksdagen/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar