måndag 10 juli 2017

Smart stadsplanering

Rätt från början
I skapelseberättelserna, inom varje religion, kan vi steg för steg följa hur universum, vår jord och människan skapades. De flesta, inklusive många religiösa, tror dock på den naturvetenskapliga berättelsen. Den där som ska ha startat med "a big bang". Oavsett beskriver både de religiösa byggena och de naturvetenskapliga en rimligt logisk ordning när "sak" efter "sak" skapas. Varför sköts stadsbyggnadsutvecklingen i våra städer så klantigt?
 Uppsala är tyvärr inget undantag. I huvudsak styrs stadsbyggnadsarbetet utifrån någras önskemål om att maximalt exploatera ett område med bostäder. Det självklara, även i en befintlig stad, borde alltid vara att först bestämma bra logistiklösningar och därefter tillåta lämpliga byggen längs dessa stråk av gående, cyklister, kollektivresenärer och bilister. Det är faktiskt "puckat" att inte göra så. Läs gärna bifogad artikel som bra beskriver hur viktiga dessa flöden av människor är och hur olika arkitekter och andra samhällsbyggare förhållit sig till ordningen genom vår historia. Jag kan bara konstatera "gör om, gör rätt". I Uppsala är de centralt lokaliserade handlarna upprörda över hur dåligt detta tänkande fungerar för att bland annat bidra till en vibrerande och attraktiv citykärna. Kom ihåg att det i huvudsak är logistiktänk och varumärkesbygge som skapat IKEAs och H&M framgångar. Uppsalas varumärke kan definitivt stärkas som det globala kunskaps- och troscentrum det är. Och logistiktänkandet kan kraftigt förbättras. MPs tillväxtovänliga, och mycket begränsande samhällstänkande måste marginaliseras i det demokratiska arbetet. Det är bedrövligt att Vänsterpartiet och Miljöpartiet idag kraftigt får påverka Uppsalas framtid. Det leder helt fel! Nyval!
AFD, Alternativ för Tyskland, blir dagens kalkon. Precis som i övriga Europa växer de främlings- och förändringsrädda krafterna i Tyskland. Dessa partier bär inte på några positiva samhällsvägar framåt MEN i Tyskland, och i övriga Europa, faller skulden till att dessa negativister och "rasideologer" växer kraftigt på övriga partiers konto. Det är alltid dumt att negligera samhällsproblem. Det är alltid dumt att inte tydligt stå upp för en vinnande värdegrund.

Dagens stjärna 
Sebastian Sundel, ledarskribent på UNT, som idag skriver en insiktsfull och bra ledarartikel om hur social jämlikhet och minskade klyftor ska bli verklighet. Ideologiska skygglappar måste släppas och pragmatiskt arbete påbörjas omgående. Inkluderingsjobb kommer att visa sig vara det absolut bästa verktyget mot en bättre framtid för alla i vårt särskilda samhälle.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar