måndag 24 juli 2017

Varför Riksdagen

Var kan man göra mest nytta?
Om man inte bara är politisk karriärist är det klokt att fråga sig i vilket parlamentariskt sammanhang man känner att man kan göra störst nytta. Den frågan inkludera vilket territorium man brinner mest för. Det är trots allt människorna i ett avgränsat territorium som politiker ska företräda, inget annat. Många tycks inte ha förstått den enkla och globala logiken i det demokratiska arbetet. I en kommun har ledande politiker möjlighet till stort direkt inflytande över hur kommunen ska klara sina förpliktelser och prioritera sina begränsade resurser. I en kommun är det praktiska politiska handlingsutrymmet stort i jämförelse med de nationella som exemplariskt hindrar ministerstyre. Det är bland annat därför det är väldigt viktigt att du värderar dina kommunpolitikers meriter när du röstar i kommunval och i regionval. Ett av få, men ändå viktiga, skälet att engagera sig i nationella lagstiftningsfrågor, Sveriges riksdag, är att försöka få stopp på allt dumt som påtvingas våra kommuner. Förutom det har riksdagen en viktig uppgift att vårda våra högre utbildningssystem ömt, säkra ett fungerande rättssystem, säkra ett trovärdigt Försvar, säkra ett nationellt socialförsäkringssystem samt bidra till ett positivt företagarklimat. Så visst kan vi vara eniga om att förbättringspotentialen inom rikspolitiken är stor! I en tid där vänsterpartister och naivister tillåts att starkt påverka regeringens arbete är riksdagen sannerligen i behov av nytt och klokare blod. Den person som verkligen vill göra nytra kan sannolikt göra det bäst inom kommunal politik eller på EU-politisk nivå, om man är en enastående pragmatisk minglare. Den senaste trovärdiga information jag fått indikerar att runt 70% av riksdagens arbete styrs av beslut inom EU. Samtidigt är EU en byråkratisk koloss på lerfötter. Vem har sagt att det ska vara lätt att välja vilken demokratisk plattform man tror man kan göra mest nytta inom för de människor man gärna företräder? I vilket demokratisk forum tror du att du kan göra störst positiv skillnad för dem du ska företräda? I min värld är det finaste demokratiska ledaruppdraget man kan få att bli personligt vald av sitt närsamhälle. Ett närsamhälle med all dess mångfald och utvecklingspotential.

Idag skriver jag och Sveriges mest kompetenta kommunekonom en debattartikel i GöteborgsPosten, GP. De flesta kommuners ekonomi blir allt svårare att få ihop trots internationellt höga skatter och allt högre kommunala avgifter. Staten kräver mer och mer, genom lagstiftning, av kommunerna utan att säkra långsiktig finansiering. Riksdagen och dess regering delegerar allt mer problem som staten borde lösa. Inte minst Polisens situation, Arbetsförmedlingens oförmåg och många migrationsbeslut vittnar om statens bristande leveransförmåga. Sverige och många av dess kommuner har stora strukturella bekymmer. Reformbehoven kommunalt, regionalt och nationellt är stora. Och, tro mig, med de samhällsproblem som vi vet redan ligger på vårt bord får vi hoppas att de bästa partierna får fram riktigt bra företrädare inför valen 2018. De utmaningar vi redan har kräver skickliga och ansvarstagande politiska ledare. Naivisternas tid måste tillhöra historien.
http://www.gp.se/nyheter/debatt/staten-måste-ta-ansvar-för-en-illa-skött-migration-1.4465752

Dagens kalkon
Statliga tjänstemän som leker "ideologipoliser".
Tyvärr har tjänstemän och vänsterpolitiker jagat mycket uppskattade skolverksamheter för funktionshindrade även i Uppsala.
http://www.expressen.se/ledare/myndigheter-ska-inte-agera-ideologipolis/
http://www.gp.se/ledare/vinter-i-välfärdssverige-1.4461438
https://login.ntm.eu/pren/default.aspx?sn=UNT&meter=true&action=completerequest&redirect=http%3a%2f%2fmobil.unt.se%2fnyheter%2fuppsala%2fkajan-friskola-tvingas-stanga-sitt-hogstadium-4580239.aspx&callback=http%3a%2f%2fmobil.unt.se%2finc%2feprencallback.aspx

Dagens stjärna
Min favoritkonstnär, Salvador Dali, som till och med som mumie lyckas väcka starka känslor. Särskilt i Spanien. Dalis surrealistiska konst har allt sedan spanskastudierna under gymnasietiden farsinerat mig. Hans sämsta konstverk skulle varje sekund slå det DDR skräp som idag förpestar Uppsalas vackraste offentliga rum.
https://elpais.com/elpais/2017/07/21/inenglish/1500623680_657707.html

P.S Spaniorerna är duktiga på att erbjuda trevliga beachklubbar : )
https://elpais.com/elpais/2017/07/21/inenglish/1500636864_278324.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar