onsdag 5 juli 2017

Kvotera in män

Jämställhetsintegrering
Hur jämlikt är jämställdhetsarbetet i Sverige? I Uppsala pågår ett så kallat jämställdhetsintegreringsarbete inom kommunen. Av det jag kan ta del av handlar det till +90% om ojämlikhet för flickor och kvinnor jämfört med pojkar och män. Personligen anser jag inte att någon ojämlikhet är acceptabel, oavsett vilka man jämför mellan. Människor som är medlemmar i kommunen ska uppmuntras och stöttas jämlikt oavsett kön, sexuell läggning, etnisk bakgrund eller trosuppfattning. Det ska vara den självklara målsättningen.

Om man avgränsar jämställdhetsarbetet till könsperspektivet är det viktigt att det görs rättvist. Inom skolan talar mycket för att våra pojkar inte får det stöd de behöver för att nå sin fulla potential, är det jämlikt? Inom Sveriges kommuner är kvinnliga chefer mycket väl representerade, är det då ojämlikt? Ska män kvoteras in som chefer så att det blir 50/50 mellan könen precis som vissa tycker att det ska vara inom privata företag? Självklart inte. Framförallt ska meritokrati råda och om det innebär 100% kvinnliga chefer så är det inte ett problem för mig. Om meritokrati inte gäller är det definitivt ett problem för mig då alternativen är ojämlika och orättvisa. Ensidigheten hos vänstern, och vissa borgerliga partier, i jämställdhetsarbetet är inte jämlikt.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6725116
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/statens-offentliga-utredningar/flickor-och-pojkar-i-skolan---hur-jamstallt-ar_GXB364
https://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund/likabehandling/jamstalldhet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Meritokrati

Ericssons nya huvudägare agerar inte passivt. Nuvarande ordförande får inte vara kvar och en ny ska väljas. Om meritokrati råder, vem får då frågan att ta över som ordförande? Är det dags för come-back för Jonas Birgersson.... Varför inte Carly Fiorina som är väl meriterad och eftersom VD Ekholm bor kvar i USA, då har de också närmare till varandra...
http://www.di.se/nyheter/leif-johansson-staller-inte-upp-till-omval-i-ericsson/
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Carly_Fiorina

Dagens kalkon
I Umeå vill delar av den demokratiskt valda kommunfullmäktige strukturellt förbjuda vissa frågor att väckas av folkvalda kommunfullmäktigeledamöter. Det är en helt oacceptabel ordning i min värld. En bärande idé med demokratin är att vi fredligt ska "stöta och blöta" olika inställningar och perspektiv på sakfrågor. Alla röster ska få höras och särskilt de företrädare som fått demokratiskt stöd som folkvalda.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=6725165
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=109&artikel=6668757

Dagens stjärna
Dagens stjärna blir Philip Haglund som i sista minuten gjorde målet som gjorde att Sirius nyligen vann mot Sundsvall i Allsvenskan.
http://www.unt.se/sport/haglund-avgjorde-pa-overtid-igen-4694269.aspx

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar