måndag 17 juli 2017

Delegera problem

Nyttomaximering idag
Hur långsiktiga är vi människor? Hur många folkliga företrädare eller diktatorer investerar mycket i sådant som med stor sannolikhet bär positiv frukt först om 30-40 år? Hur många stora investeringsprojekt är mest "fallossymboler" över dem som fattat beslutet och vill bli ihågkomna? Tyvärr är det allt för många folkvalda som agerar väldigt kortsiktigt. Det är inte ansvarsfullt. Det är viktigt att lära av vår historia, det är viktigt att försöka göra nu till en positiv upplevelser full av möjligheter. Samtidigt får inte de positiva upplevelserna nu vara på bekostnad av framtida generationers rimliga möjlighet till ett gott välstånd och frihet. Är människan ett kortsiktigt superrovdjur som en forskare påstår i bifogad artikel? Blir vi allt mer benägna att gärna delegera problemen till kommande generationer? Jag hoppas det inte är så. Jag tänker och agerar i vart fall inte så.
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/ljuset-fran-skarmar-forsamrar-somnen-och-minnet
https://www.svd.se/kortsiktig-beloning-enklaste-valet
http://www.natursidan.se/nyheter/forskare-manniskan-ar-ett-ohallbart-superrovdjur/
Senfärdighetens pris
Vår mänskliga historia är full av berättelser om hur verkligheter förtigs och kortsiktigheten kortsiktigt belönas. I "Kejsarens nya kläder" exemplifieras detta beteende på ett utmärkt sätt. Att år efter år underskatta extremism, oavsett form, är dumt. När vetenskapsmän framförde åsikten att jorden är rund, inte platt som den tidigare ansågs vara, då dömdes de till döden av kyrkan. Oavsett om det rör sig om nya vetenskapliga rön, extremism eller tsunamis är det klokt att skapa samhällssystem som snabbt kan reagera klokt mot farliga hot eller kollektiv dumhet. Och alla som haft ledande uppdrag som väglett oss i fel riktning har förbrukat sitt förtroende. Håller du med? Går du tillbaka till en restaurang som serverar dålig mat och dålig service? Jag är övertygad om att många extremistvänner, oavsett form, i grunden gillar de liberala värden som gett alla människor mer personlig frihet än någonsin tidigare. Problemet är att även de som säger sig förakta liberalismen inte känner något annat. Och vem vet vilken form av extremism som kortsiktigt segrar om dess destruktiva kraft släpps fram... Problem ska lösas skyndsamt! De tenderar annars bli mycket dyrare att lösa om de får växa sig allt starkare. Hur svårt kan det vara?

Dagens kalkon
Kommunister, Vänsterpartister och Fi, som snabbt vill krossa det svenska samhällskontrakt som gjort att även socialt svaga, funktionshindrade och sjuka fått bra livsvillkor i Sverige. Den möjligheten är bara möjlig att upprätthålla så länge det finns en rimlig fördelning mellan självförsörjande och människor i behov av andras välvilja. Vänsterns och Fis vägar bär bara mot ekonomiskt förfall och stora sociala konflikter! Varför lyckas inte övriga partier övertala minst 80% av de vilse själar som tror på V och Fi politik att de är nakna? 

Dagens stjärna
Anders Arborelius, den förste svensk att bli kardinal i den katolska kyrkan. Du vet de där männen som låser in sig tills vit rök kommer ut ur skorstenet och en ny påve är vald. Jag tror att den katolska kyrkan nu accepterat att jorden är rund. Samtidigt har kvinnan fortsatt en underordnad roll. Kan Arborelius revolutionera den katolska kyrkan och göra den mer jämlik?
https://mobile.nytimes.com/2017/07/16/nyregion/cardinals-catholicism-same-sex-attraction-gay.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar