torsdag 20 juli 2017

Den sista kilometern

Alla trafikslag behövs
Det är tröttsamt att ständigt ta del av Miljöpartiets extrema fokus på att motverka bilen som trafikslag. Bilen har många viktiga funktioner att fylla i vårt moderna samhälle. Alla partier i Uppsala är överens om att vi ska prioritera gång, cykel och kollektivtrafik i Uppsalas centrala delar. MP och S driver dock denna inriktning till absurdum och skadar bland annat en tufft konkurrensutsatt cityhandel genom sin okloka politik.

Nedan några få argument för att vi fortsatt behöver god infrastruktur även för bilar:
- Utryckningsfördon som till exempel ambulans, brandkår och polisbil behöver god framkomlighet.
- En person som ska färdas från en punkt till en annan kan få oacceptabelt lång restid om man ska byta till exempel bussar och ändå inte komma riktigt nära dit man ska.
- En person som bor på landsbygden behöver bil.

- Våra färdtjänstberättigade behöver bilar för att deras liv ska fungera
- Många hantverkare, mäklare med flera yrken behöver bilar för att klara sina jobb
- Alla butiker och restauranger behöver varutransporter till och ifrån sina företag
- Enskilda invånare behöver åka till och ifrån sina rekreationsstugor.

Skälen till varför bilen fyller viktiga funktioner kan göras mycket lång. Återigen vill jag betona att även C prioriterar gång, cykel och kollektivtrafik i Uppsala stad, men det kräver inte en idiotisk bilpolitik! Det är djupt beklagligt att MP och S utvecklar Uppsalas infrastruktur på ett skadligt sätt som gör Uppsala otryggare och som hämmar vår möjliga gröna tillväxt ordentligt. Särskilt smärtsamt kommer den okloka politiken visa sig när alla nya bostäder som planeras i Södra Uppsala är klara och människor har flyttat in. Uppsala kommer att få stora problem med trafikinfarkter i framtiden på grund av MPs och Ss politik. Och de nya parkeringsregler, och avgifter, som MP och S nu infört, är korkade!
http://www.synonymer.se/sv-syn/trafikslag
https://www.transportstyrelsen.se/sv/Press/Pressbilder/Trafikslag/
http://bygg.uppsala.se/planerade-omraden/sodrastaden/
Dagens kalkon
Oansvariga miljöpartister som driver fram Uppsala mot massiva trafikinfarkter och en cityhandel med allt större verksamhetsproblem. Och Sveriges vänsterregering, MP och S, som skandalöst visat sin oförmåga att värna Sveriges och enskilt sårbara svenskars säkerhet! Regeringar kan inte gå fria från ansvar när de myndigheter de ansvarar för kraftigt missköter sig! Transportstyrelsens misskötsel av verksamheten måste leda till att minst två relevanta ministrar får sparken! Minst Johansson och Ygeman borde få långledigt på grund av denna stora skandal! Och även om relevant generaldirektör med all rätt fått sparken är det så illa att hon sannolikt kostar oss skattebetalare många års ersättningar ändå! Du vet väl att generaldirektörer har perverst förmånliga ersättningssystem? Och den KRAFTIGA ökningen av generaldirektörer de senaste 60 åren exemplifierar väl att staten tillåtits svälla helt oansvarigt! Gör om! Gör rätt! Mer makt till kommunerna!
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Generaldirektör
http://www.expressen.se/ledare/antligen-far-en-gd-sparken-pa-riktigt/
http://www.dn.se/nyheter/sverige/forsvarsutskottet-kallar-till-krismote-om-transportstyrelsen-it-lacka/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/generaldirektorers-villkor_GZ02K263
http://www.regeringen.se/49bb50/contentassets/f0a9bf58b60647f7a59f171d82094de9/myndighetschefers-villkor-sou-201181

Dagens stjärna
Våra enskilda företagare som kämpar med egna butiker i city och som gör vårt centrala rum attraktivare och säkrare. Tänk dig själv hur centrum blir utan butiker, caféer, pubar, restauranger och biografer!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar