onsdag 7 juni 2017

Volym, volym, volym och volym


Det gör ont när systemen brister
Volym har självklart betydelse för allt. Inte minst inom en väl fungerande marknadsekonomi är det sällan som det råder bra jämnvikt mellan utbud och efterfrågan på produkter och tjänster. Ofta är det för mycket utbud vilket leder till sina problem eller för lite utbud av det som efterfrågas som skapar andra problem. Volym är alltid viktigt, oavsett hur mycket vissa människor låtsas som att det inte är så. Den sanningen gäller både inom marknadsekonomin och inom naturvetenskapen. Och inom planekonomier brukar det nästan alltid gå helt fel när femårsplaner ska försöka nå jämnvikt mellan efterfrågan och utbud. Strävan mot balans är alltid klok. Marknadsekonomin har hittills visat sig vara den i särklass bästa samhällsordningen för att skapa så mycket balans som möjligt så fort som möjligt mellan utbud och efterfrågan.
Tidigare anorektiskt bemanning, pensionsavgångar, för få som utbildas till bristyrken, farligt hög personalomsättning inom till exempel Polisen och bland vårdpersonal, allt fler gamla invånare som är multisjuka och kraftig samt snabb oplanerad befolkningsökning påverkar självklart kvaliteten inom omsorg, vård och rättssystemet. Volym har alltid betydelse. Nu tvingas fler och fler av dem som tidigare vägrat inse det att offentligt erkänna att det faktiskt är så. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar