fredag 2 juni 2017

Sakpolitik och samling tack


Dålig opposition
Det är snart endast ett år till valet. Oppositionen brukar vara väldigt stark när ett land har en så dålig regering som nu. Visst har oppositionen 56% av rösterna i den senaste SCB mätningen av opinionsstödet men vad hjälper det när de flesta positionerat sig som de gör. Värst av allt är att Allianssamarbetet bara får 37,4% av stödet. Hur är det möjligt när inte regeringen gör ett bättre jobb? Om vi bortser ifrån att SD idag gör att inga tidigare samarbeten trovärdigt kan få egen majoritet är Alliansens nationella problem att de inte trovärdigt kan visa upp en gemensam politik där de tydligt tar ställning i de för svenskarna viktigaste frågorna. De måste också kunna visa på en gemensam vision för Sverige. Även om de fyra partierna har olika positioner i sakfrågor, och olika framtidsbilder av vad de vill åstadkomma, är jag säker på att de fyra skulle klara av att formulera även en gemensam framtidsbild som starkt positionerar sig i förhållande till den vänsterpolitik som nu tillåts. Enda sättet att vinna tillbaka SD-väljare till något Alliansparti är att sortera ut korten i de viktigaste sakfrågorna och att just formulera den gemensamma framtidsbilden av Sverige, visionen. Jag har sagt att det brådskar för länge sedan. Snart börjar det bli för sent. Det är bara genom tydlig och trovärdig sakpolitik samt en attraktiv gemensam framtidsbild som Alliansen kraftigt kan vända den negativa trenden. Boscanin konstaterar i bifogad ledare: "Ett borgerligt maktskifte år 2018 – kanske till och med tidigare – betraktades inte bara som sannolikt utan nästan som självklart. I dagsläget ter det sig varken som självklart eller särskilt sannolikt."
Sakpolitiken
Sakpolitiken som behöver tydliga svar är "enkel", hur ska statens politiker återupprätta förtroendet för samhällskontraktet mellan enskilda invånare och staten? Mellan plikten att betala hög skatt och i utbyte kunna förvänta sig hög servicenivå på offentliga tjänster och trygghet. En trygghet som både handlar om rättssamhället och Försvar men också tillgången till vård när den behövs och en rimlig pension för våra garantipensionärer. Det finns stora skillnader mellan traditionellt borgerliga partier och övriga om hur detta bäst säkras. Våga stå upp för det! Det går att tydligt och trovärdigt positionerna sig mot isolationister och enfaldstänkare, gör det! Det är minst sagt tragiskt att följa oförmågan att samarbeta bättre mellan partier som ändå ska kunna kompromissa fram rimliga gemensamma vägar framåt. "Egot" måste få mindre utrymme för det gemensamt möjliga om vänsterstyret ska brytas. Att två av fyra Allianspartier ett år innan valet ägnar sig åt interna partiledarstrider gör inte chanserna större att vi kan slippa skadlig vänsterpolitik i Sverige. Det är ett stort bristande omdöme att driva sådana frågor i nuläget när allt fokus borde ligga på att få ihop en tydligt samlad Allians. Då måste självklart även migrationsfrågan lösas ut. Birgerssons ledare är läsvärd. Hon skriver bland annat:
"Men nu, högt ärade politiker, har turen kommit till er.
Det är snart dags för valrörelse och den kommer att bli alldeles outhärdlig om inget drastiskt görs. Alla som såg den senaste partiledardebatten i SVT förstår vad jag menar: ett hån mot normalt bildade och begåvade medborgare.
Det är möjligt att svenska politiker aldrig kan bli så vältaliga och elegant hånfulla som en del av sina europeiska kolleger. Det ska vi inte hålla emot dem, svenskar utmärker sig sällan i just elokvens och charm. Men ytligheten, den finns det ingen ursäkt för." och "Den politiska debatten borde spegla allvaret. Men i stället urvattnas medborgarnas förtroende för demokratin och politiken av den oförlåtligt låga nivån."
Ja, det är ett allvarligt läge i Sverige och dess delar. Politiker ska självklart ligga på för att dagsaktuella problem ska lösas skyndsamt av ansvariga tjänstemän. Främst ska dock politiker, som näringslivets styrelsemedlemmar, säkerställa att det långsiktiga perspektivet är hållbart i det samhällsutvecklingsarbete som görs. Politiken ska säkerställa att de reformer som krävs för nutidsanpassning och framtidssäkring genomförs. Bara så kan det svenska generella välståndet säkerställas. Det vill säga det generellt höga välståndet för de människor som vi politiker är satta att företräda. När nästa lågkonjunktur slår in över Sverige blir det värre än nödvändigt när den politiska oförmågan är så stor som nu. Onödigt. De som lever i Sverige har fortfarande chansen att leva relativt positiva liv och lämna något bättre till kommande generationer. Det brådskar dock med att få till nödvändiga reformer och ingjuta positiv framtidstro!
Oansvarigt berikande

Glöm inte att Socialdemokraten Thomas Bodström var styrelseledamot i det oseriösa finansbolaget Allra. Han hann tjäna en hel del för det uppdraget. Men pensionsspararna fick inte mycket.... Missförstå mig rätt, jag unnar alla duktiga personer att få ordentligt betalt för sina kunskaper, sin energi och sitt kontaktnät men jag förväntar mig att en som varit justitieminister och som media älskar ska ha ett bättre omdöme i val av uppdrag. Självklart ville Allraägarna snylta på hans och Ebba Lindsöös "status" för att skapa en attraktiv yta. Dåligt omdöme som ställer till det för seriösa företagare och företag! Att våra pensioner förvaltas ansvarsfullt och tryggt är också väldigt viktiga frågor för oss politiker att säkra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar