tisdag 20 juni 2017

Invandrare missnöjesröstar allt mer

Kvalitetskrav på beslutsfattande
Hur rimligt är det för invånarna att förvänta sig att politiker ska fatta sina beslut på goda grunder? Är inte hela idén med den representativa demokratin att den ska klara av att klokt representera invånarnas intressen? Stora beslut ska självklart fattas utifrån konsekvensanalyser som inte bara ser till en specifik fråga utan också sätter in den frågan i ett större sammanhang. 

I Uppsala var jag igår med på ett möte där ett av ärendena handlade om att kommunen nu har ett "desperat" behov av nya centrala förskolor och skolor då det byggts och byggs massor av nya lägenheter... Hur svårt kan det vara att förstå sambanden? Varför löser inte ansvariga liknande problem i tid? Om regeringar de senaste åren hade gjort konsekvensanalyser hade Sverige garanterat inte varit i det svåra läge vi nu är i och som drabbar många människor mycket negativt. Inte minst alla de i riktig nöd i krig och fasors närhet som idag får mindre stöd av Sverige eftersom allt fler resurser går till konsekvenserna av den misslyckade migrations- och integrationspolitiken.
Lasta inte mig
Svensk migrations- och integrationspolitik har länge varit både oansvarig och misslyckad. Flera nationella regeringar, och lokala, bär ansvaret. Makttaktiska perspektiv har sannolikt haft störst skuld till att det som hänt inträffade. Alliansen på riksplanet borde aldrig ha köpt MPs ohållbara migrationspolitik. Lasta dock aldrig mig för dessa stora misslyckanden. Jag har i många år förordat en ansvarsfullare migrationspolitik och radat upp konkreta förslag för bättre integrationsarbete. Jag har också radat upp argument mot den politik som fördes. Inte minst min besvikelse över att vi kraftigt minskat stödet till de enormt utsatta människorna som lever i flyktingläger i närheten av pågående blodiga konflikter. Mina tidigare ställningstaganden är spårbara i bloggar, valfilmer, talarstolar på riksstämmor och i mediareportage. För mig är det som hänt och händer i främst Sveriges större städer inget förvånande och jag tycker det är djupt olyckligt. Olyckligt för en nordisk välfärdsmodell som länge tjänat hela sitt folk väl. Olyckligt för allt fler utan framtidstro i allt trängre och kriminella utanförskapsområden där extremism frodas! Olyckligt för alla på flykt som av olika skäl inte lyckats eller velat ta sig till Sverige.

Volym har alltid betydelse
Hur kan man bli förvånad över att samhällskontraktet inte längre fungerar? Hur svårt är det att förstå att "bara" kraftiga och snabba befolkningsökningar av vuxna människor i sig leder till bland annat ökad brottslighet. Det finns självklart ett samband mellan bland annat antalet människor och antalet brott. Det finns också starka samband mellan antal människor och behov av förskola, skola, omsorg och vård. Varför gjordes inga seriösa konsekvensanalyser kopplade till svensk migration de senaste 10 åren? Har syftet varit att punktera det svenska generella välfärdssystemet? Det är lätt att tro det. Även om det är sjukt sent är det bra att riksrevisionen nu gräver i hur det tilläts gå så fel!

Självklarheter
Varför blir många nu förvånade över att även allt fler invandrare avser att missnöjesrösta på SD? Varför skulle invandrare i stora tal vara mindre intresserade än svenskar av att den generella välfärdsmodellen försvaras i Sverige? Det kanske är så att de flesta invandrare också inser att det är mer humant att hjälpa fler lidande människor i konflikters närområden än att utifrån falska förhoppningar utmana den svenska generella välfärdsmodellen ännu mer. Glöm inte att det främst är "nysvenskar" i utanförskapsområdena som lider allt mer av detta stora misslyckande. Var är alla nödvändiga reformer för att inkludera nya invånare bättre och på allvar försvara det generella välståndet? Ska inte alla våra barn få en rimligt jämlik utbildningsstart i livet?  Ska vi acceptera ett samhälle där 1/3 blir fattiga på riktigt, inte relativt fattiga? Det tycker inte jag! Vem är mest god eller ond? Den som krossar det generella välfärdssamhället eller den står upp för den? Vilka ska svenska politiker främst företräda? Vad tycker du?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar