torsdag 15 juni 2017

Mät rätt saker

Lagstifta "snett"
Många av de stora utmaningar vi står inför kräver nytänkande. Vi måste framförallt bli bättre på att tänka processorienterat och utgå ifrån människors behov och människors bästa, inte utifrån organisationsboxar och "stuprör" mellan olika huvudmän som till exempel en kommun och ett landsting/region. Särskilt viktigt blir detta inom omsorg och vård som står inför stora problem att matcha behov/efterfrågan mot utbud med kvalitet.

Lagstiftarna borde börja tvinga olika aktörer att samarbeta bättre. "Stuprörandet"
Klarar inte av att förbättra kvalitet och bidrar inte heller till att vi kan få bättre tjänster till lägre kostnader. Självklart går det om man mäter rätt saker. När man till exempel har diagnosticerat ett problem är det viktigt att på smartast möjliga sätt lösa problemet, eller i vart fall göra det så litet som möjligt för den enskilde och samhället i stort. Det går. Särskilt idag när ny teknologi skapar stora möjligheter att sätta människans behov och bekvämlighet mer i centrum.

Eftersom våra multisjuka äldre representerar runt 80% av våra omsorgs och vårdkostnader är det de individerna vi borde ägna minst 80% av förbättringskrafterna på. Det blir bättre för dem och bättre för våra lokalsamhällen i stort. Varför går det så trögt?Inga kommentarer:

Skicka en kommentar