måndag 19 juni 2017

Hur mycket får skolan misskötas

Hälsa och utbildning
Varje samhälle som vill vara framgångsrikt måste sträva efter att ha en så frisk och välutbildad befolkning som möjligt. I ordet välutbildad inkluderar jag självklart hantverkare som också kan vara mer eller mindre bra på det de gör beroende av intresse och träningstimmar.


Den inte så livserfarne Gustav Fridolin skulle fixa till den stukade skolverksamheten på 100-dagar.... Bara att han gjorde en sådan utfästelse när han var ny minister vittnar om hur oerfaren och naiv han fortfarande är. På många sätt har skolan misshandlats av regering efter regering under lång tid. De reformer som idag saknas inom många verksamheter har haglat över skolverksamheten genom åren och därför också gjort mer skada än nytta. Särskilt kritiserar många lärare "kommunaliseringen". Personligen tror jag att det är mycket viktigt att skolans verksamhet jobbar nära den sociala verksamheten i en kommun då det särskilt är de svaga eleverna som ska ges en särskild chans att nå sin fulla potential. Svaga elever är ofta svaga då de lever i sociala sammanhang som begränsar dem, oftast har varje barn en unik egen fantastisk förmåga som "bara" behöver bli sedd och uppmuntrad för att blomstra ut.


Studiero
Alla framgångsrika verksamheter bygger på att man har en tydlig ambition och att man lär av de bästa på "marknaden". Skolvärlden är inte något undantag. Människor som ska lära sig mycket behöver vara motiverade, ha bra grundhälsa, de måste ha lugn och ro när de studerar och deras individuella förutsättningar måste få utrymme. Visst kan vi vara överens om att det är en enkel framgångsekvation? Varför är det då så förbaskat svårt att få denna framgångsekvation att fungera? I bifogad artikel finns ett exempel på metodik som uppenbarligen fungerar för att många elever ska utvecklas bättre, deras föräldrar bli nöjda och lärarna få mer tid att ägna åt pedagogik. Vad väntar kommuner och Fridolin på, implementera liknande verktyg som uppenbarligen gör stor positiv nytta! Skolan är för viktig för att ständigt misshandlas.
http://www.expressen.se/kronikorer/frida-boisen-1/


Individualisering
Självklart ska skolan vara modern och maximera varje enskild elevs potential. För att klara av det är det självklart att IT-verktyg ska utnyttjas så mycket som möjligt i kombination med traditionella pedagogiska metoder. Det handlar inte om det ena eller det andra, det är både och! Hur många sekunder tror du en lärare under en lektion i genomsnitt kan ge en elev pedagogiskt stöd om vi säger att klassen har 24 elever varav 11 som behöver mer aktivt stöd för att komma framåt än övriga 13? Vet du hur många minuter en genonsnittlig lektion har? Det säger sig själv att individualiserade E-lärandesystem på ett fantastiskt sätt både kan bidra bättre till enskilda elevers positiva utveckling och dessutom parera den verklighet vi har med allt färre legitimerade lärare. Våra elever behöver inte längre vara försökskaniner inom skolan vad avser digitala utbildningslösningar. De används redan flitigt världen över. Särskilt på skolor där de mest priviligierades barn går. Vi behöver inte en massa nya utredningar! Vi behöver att den allt för centraliserade skolan gör någon central nytta och upphandlar de E-lärandetjänster som alla våra barn ska få tillgång till. Tilläggsverktyg kan varje skola själv med fördel välja utifrån lokala särskilda behov. Det är djupt olyckligt att denna utveckling går så sakta.
http://www.expressen.se/ledare/sveriges-elever-far-inte-vara-forsokskaniner-/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar