fredag 23 juni 2017

Jämställdhetskamp

Kämpa, kämpa, kämpa
Vem vill tillhöra ett förlorande lag? Väldigt få. Idag lottas jag ihop med runt fem andra i den klassiska midsommarkampen, en femkamp mellan fem eller sex lag. Vi får se hur det går. Alla kämpar hårt då alla vill vinna. 2016 kom mitt lag bara tvåa men sonen och dottern var som en liten tröst med i vinnarlaget. Vilka minns en tvåa?... Lagen är självklart mixade med krafter från de två isärklass vanligaste könen. Tillsammans skapar kvinnor och män framgångsrika eller misslyckade samhällsbyggen. I de riktigt framgångsrika samhällsbyggena har både kvinnor och män byggt dem tillsammans indirekt eller direkt. Jag hävdar att de nordiska samhällsbyggena är fantastiska exempel på gemensamt och imponerande samhällsbygge. Ett samarbete som skapat stora materiella framgångar för Nordens folk och framgångar som fördelats mer jämlikt än i några andra samhällen på jorden. Tillsammans är vi starka. Enade vi stå och söndrade vi falla. Tillsammans kan vi bryta Sveriges negativa utveckling! Visst vill vi bygga vidare på den fantastiska samhällsgrund som våra kompromissande förfäder lämnat över att förvaltas av oss.

Rätt fokus i jämställdhetsarbetet
Jag delar Alice Teodorescus åsikter om att vänstern förstör det viktiga jämställdhetsarbetet. Symbolpolitik, plakatpolitik och orättvisa kantar ofta deras jämställdhetskamp. Självklart ska alla våra barn ges så jämställda möjligheter som möjligt för att nå sin fulla potential tills skolpliktstiden är över. Därefter ska självklart kunskap, erfarenheter, personligheter, ambition och arbetsinsats avgöra hur resten av livet utvecklas. Så tänker i vart fall den som tror på meritokrati och som avskyr att inte de bästa möjliga för uppdraget får chansen, oavsett kön, etnisk bakgrund, trosuppfattning, familjebakgrund eller sexuell läggning. Den som verkligen vill bidra till bästa möjliga jämställdhet i vårt samhälle har fullt fokus på att meritokrati får råda. Trots att personlighet har stor betydelse för lämplighet kopplat till olika uppdrag måste kunskap och erfarenhet väga tungt i olika urvalsprocesser. Det skapar mest rättvis jämställdhet! Det är inte rättvist när någon väldigt duglig kvoteras in för någon mindre duglig enbart för att vissa politiker vill ge sken av att de tar jämställdhetsarbetet på allvar. Jag upprepar, fokusera jämställdhetsarbetet på att säkerställa att meritokrati råder. Om vi tar jämställdhetsperspektivet mellan kvinnor och män så är jag helt övertygad om att fler kvinnor än män kommer att ha de mest krävande ledande uppdragen inom kort. Att det är sannolikt går att se inom vårt utbildningssystem och inom idrottsrörelsen.
"Det är djupt beklagligt att skattepengar används för att cementera bilden av jämställdhet som något som kan reduceras till en fråga om statistik."
http://www.gp.se/ledare/teodorescu-jämställdhet-handlar-om-mer-än-yta-1.4379679
Många av mina bloggläsare har önskat att jag ska skriva kortare och gärna hålla mig till endast ett ämne per blogginlägg. Jag har bestämt att jag ska försöka skriva så. Vi får se hur det går... Churchill satte ord på mina känslor runt detta. Typ: Om jag ska hålla ett långt tal behöver jag inga förberedelser. Om jag ska hålla ett kort kräver det dagar av förberedelser. Förutom enämnesbloggandet avser jag att också kora "dagens kalkon".

Premiärkalkon blir MPs Maria Gardfjell som far med osanning kopplat till turerna runt Kvarteret Seminariet. Miljöpartiet var beredda att stötta en hårdare exploatering av kvarteret Seminariet än det förslag de nu stöttar. Det var en domstol som stoppade det tidigare förslaget och endast Centerpartiet kämpade vidare för att inriktningen helt skulle vara att göra parken till en allmän rekreations och kulturpark. Eftersom bland annat den granhäck som nu enligt MPs förslag ska offras också inkluderas bland riksintressena i området får vi se om en domstol åter igen står på många Uppsalabors och Centerpartiets sida. Och om man kan exploatera den relativt sett lilla del av området bör inget göras förrän man kan samordna eventuell exploatering med planerade förändringar av Fyrishovs parkeringsplatser mot Kvarteret Seminariet.

Jag önskar dig och dina nära och kära en härlig midsommarafton!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar