lördag 24 juni 2017

Huvud på ett fat

Hjälp oss, hjälp oss...
Det är sannerligen ett stort misslyckande vi länge bevittnat i våra allt fler och allt hopplösare utanförskapsområden. Allt för länge har problemen dolts så mycket som möjligt och i den nationella statistiken har de lokalt växande problemen förringats. Problemen har växt sig allt starkare länge och avsaknaden av nödvändiga reformer har i kombination med problem inom Polisen gjort Sverige sårbart inifrån. Till och med farligt inifrån eftersom vi redan nu också har allt fler extrema islamister som har en god rekryteringsbas i bostadsområden fulla med hopplöshet. Många kräver polischefen Eliassons "huvud på ett fat". Många har anledning att rannsaka sitt eget ansvar för att det blivit som det blivit. Framförallt bör många hållas till svars för att problemen faktiskt tillåts växa dag för dag! Liberalerna hade ansvaret för dessa frågor i Alliansregeringen mellan 2006 och 2014. Det går inte att förneka. Läs gärna kommentarer både från vänster- och högermedia i nedan länkar från 2014. Ingen tycktes särskilt imponerad av minister Ullenhags insatser. Ja, ja gnäll leder inte mot något bättre. Konstruktiva åtgärder kan göra det. Inför omgående Inkluderingsjobb och återinför allmän värnplikt. Den allmänna värnplikten kan med fördel till 80% kopplas till civilförsvaret. Nu har Socialdemokraterna och Miljöpartiet styrt Sverige i tre år, utan opposition. Problemen i utanförskapsområdena har eskalerat under deras ansvar för AB Sverige! Urdåligt!
http://www.gp.se/ledare/teodorescu-hjälp-oss-hjälp-oss-1.4381415
https://www.etc.se/debatt/ullenhag-trixar-skamlost
https://www.sydsvenskan.se/2014-05-28/utanforskapet-bestar
https://www.svd.se/ohederligt-om-utanforskap
Kontrollera pengaflödena
Terrorism och allt grövre organiserad brottslighet bidrar kraftigt till att övervakningssamhället blir allt starkare. Det är inte enbart positivt då tryggheten kan bli falsk beroende av hur övervakningen av hederliga människor hanteras. Det jag tycker borde vara högst upp på dagordningen för att motverka terrorism, organiserad brottslighet och mycket annat elände är de svarta pengar som tillåts. Bortsett från de våldsamma spekulationer som idag sker med cybervalutor är det ingen som vet vilka som ligger bakom valutorna. Det är en helt sjuk ordning som måste stoppas. Och de som spekulerat rätt kopplat till till exempel Bitcoin, tror du de skattar för sina enorma vinster? Jag förstår mig inte på lagstiftarna. De är hopplöst tröga med att anpassa lagar till en snabbt föränderlig värld. Kan lagstiftare som ständigt uppvisar denna seghet ses som lämpliga för sitt uppdrag? Att kunna spåra penningströmmar är det absolut viktigaste och effektivaste sättet för att bekämpa all brottslighet. Att EU och USA tillåter liknande okontrollerade cybervalutor "luktar" illa! Varför tillåts de? Du förstår väl att cybervaluta används flitigt även av de kriminella som förpestar tillvaron för så många i särskilt våra utanförskapsområden?
http://digital.di.se/artikel/kryptovalutan-ether-rasade-96-procent
http://www.di.se/nyheter/partiledaren-som-tjanat-miljoner-pa-bitcoin/
Dagens kalkon
Donald Trump blir dagens kalkon. Han kvalar ofta in för den mindre smickrande utmärkelsen. Efter att ha läst en artikel om alla hans lögner sedan han tillträdde som USAs president väljer jag honom idag. I det informationssamhälle vi lever är det svårt att komma undan med lögner. Särskilt om man är en ledande politiker med gott om fiender. Så något mentalt fel har man om man gång efter gång ljuger om saker som lätt kan kontrolleras.
https://www.nytimes.com/interactive/2017/06/23/opinion/100000005182490.mobile.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar