lördag 3 juni 2017

Legitimitet

Stora möjligheter
Det finns massor av möjligheter i den tid vi lever.  Verkligheten är att världen aldrig Tidigare har bjudit på så många och snabba möjligheter. Aldrig tidigare har världen varit så tillgänglig för så stora delar av jordens befolkning som nu. En värld där allt färre klassas som fattiga och allt fler kan botas efter att de behandlats med läkemedel eller kirurgiska ingrepp. Som alltid finns också intressekonflikter mellan oss människor som skapar kriser och död. Men inte så mycket mer än förr. Det enda nya stora negativa hotet mot många människor är effekterna av människans rovdrift på naturen. En rovdrift som skapar stora miljö- och klimatproblem som också bidrar till stora geografiska problem mellan människor. Bortser vi ifrån miljö- och klimatproblemen har väldigt mycket blivit väldigt mycket bättre för väldigt många : ). I denna värld har demokratin försvagats i de länder som tillämpar demokrati liknande den svenska. Varför har det blivit så? Svaret kanske är så enkelt att det beror på att de flesta har det så bra så de väljer inte att engagera sig politiskt, vad tror du? Kan det vara så att västvärldens "enda" riktigt stora problem är brist på demokratisk legitimitet, risk för brist på billig energi och just rovdriften på miljö- och klimat?

Bristande demokratisk förankring
Hur representativa är till exempel svenska riksdagspartier? Långt ifrån tillräckligt. Samma situation råder inom många västländer. Valet i USA och Frankrike indikerar tydligt att det finns ett oacceptabelt glapp mellan stora delar av folket och de som ska tjäna som folkföreträdare. Ett sätt att exemplifiera detta på är att antalet svenskar som är med i ett politiskt parti de senaste 30 åren sjunkit enormt! Titta gärna på statistiken bifogad.
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Riksdagspartiernas_medlemsutveckling
https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/medlemmarna-flyr-partierna-br57-procent-borta-pa-20-ar-5198

På toppen av att partierna inte längre kan anses ha en tillräcklig folklig förankring är många fler idag "broilerpolitiker", dvs politiker som aldrig haft ett "vanligt" jobb under säg 5 år. Att vara politiker, politisk sekreterare, lobbyist eller PR-konsult utan att ha jobbat med annat några år anser inte jag ger den viktiga praktiska erfarenhet jag anser en folklig företrädare bör ha med sig i bagaget. Nästan alla jobb kräver vissa meriter. Talets gåva, prestationsförmåga, god kommunikatör och politiskt konsekvent räcker knappast för att vinna legitimitet bland många väljare. Samtidigt blir det svårt att välja parti utifrån detta kriterie om allt fler partier har "broilers". Ett av skälen till varför Socialdemokraterna inte går sämre i opinionsmätningarna tror jag är för att till exempel Stefan Löfvén inte bara varit statsminister och fackpamp, han har också jobbat ett antal år som svetsare. Bland delar av Socialdemokraternas målgrupper, bland oss väljare, går svetsarbakgrunden hem. Han antas trots att det var länge sedan ha en viss riktig känsla för vad det är att vara anställd längst ner på "golvet".
http://stefanhanna.blogspot.se/2014/07/varda-lite-mer-respekt.html?m=1
https://sventycker.wordpress.com/tag/broilerpolitiker/

Det är hög tid att nutidsanpassa och modernisera vår demokrati. Politiska representanter och politiska partier måste bli mer representativa och bättre förankrade. I den "röra" som är och som kan bli långvarig i våra demokratiska församlingar krävs metodutveckling som kan lösa upp "röran" bättre än idag. Varför inte ha folkligt val av statsminister och borgmästare? Att borgmästarna får befogenheter som gör den rollen potent att göra en kommun styrbar. Varje år i samband med deklarationen kanske vi måste välja minst dåliga parti och därigenom skapa mer legitimitet och kopplingar mellan invånare och folkets företrädare.... Man kan då officiellt byta parti varje år. Men valet blir ingen hemlighet och det tycker jag det ska få vara. På vilka andra sätt kan vi drastiskt öka andelen av befolkningen som är partipolitiskt anknutna? Legitimiteten för partierna och dess företrädare måste förstärkas om demokratin ska försvaras på ett bra sätt!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar