fredag 9 juni 2017

Förändringsbehov av det demokratiska systemet


Bra självkänsla förutsättning för framgångsrik inkludering

Det sägs att man inte kan älska några andra om man inte först funnit och accepterat sig själv. I den bästa av världar är man glad över att vara den man är trots de fel och brister vi alla bär på. För ett framgångsrikt samhällsbygge förutsätts samma positiva "självkänsla" för det egna samhället för att bra kunna inkludera nya invånare. Även om vi i sakfrågor har stora politiska skillnader i Sverige är de flesta av oss stolta över att väldigt mycket i vårt samhälle fungerar mycket bra jämfört med många andra länder. Vi är också stolta över att demokratin funnits länge, jämlikhetsarbetet har kommit långt och genom att alla som kan förväntas arbeta kan vi också ge våra svagaste ett bra grundstöd under livets resa. För att klara av inkluderingen av nysvenskar mycket bättre än hittills måste många fler vara stolta över våra grundvärderingar och stå upp för dem.
Integration mycket mer än hållbar ekonomi

Visst är det av central ekonomisk betydelse att integrationen av nya svenskar, särskilt utomeuropeiska, kraftigt förbättras. Annars är snart vårt generella välståndssamhälle historia. Samtidigt handlar en betydligt bättre integration om så mycket mer än ekonomi. Jag vill att alla i min närhet ska känna starkt och varmt för att bidra till närsamhällets positiva utveckling, för alla. Bara då kan vi försvara trygghet och högt generellt välstånd. Det kommer inte av sig själv! En stark och inkluderande självkänsla byggs målmedvetet. Den ideella föreningen U! Club Uppsala jobbar med att stärka den känslan och det gemensamma ansvaret för närsamhället. Det innebär inte att man samtidigt starkt kan uppskatta även andra samhällen nära och långt borta.
http://uclubuppsala.se/om-uclub/

Senfärdigheten måste få ett slut

De senaste fem åren har vi svenskar tydligt fått lära oss att det politiska och det offentliga tjänstepersonssamhället är omodernt och oroligt. Det klarar inte av att skyndsamt förhålla sig till samhällsförändringar som sker snabbt och visar sig inkompetent att tänka i flera steg om man inte genomför nutidsanpassningar skyndsamt. Visst ska frågor processas i god demokratisk ordning och sakkunniga och berörda ges yttranderätt MEN modern teknologi möjliggör en mycket snabbare handläggning än tidigare. Det är hög tid att leda in även det politiska arbetet och de offentliga systemen in i den globala digitala tidsåldern. Senfärdigheten är inte längre acceptabel.


Bråttom, bråttom, bråttom

Inga opinionsmätningar inom svensk politik inger hopp. Det är väldigt kul att mitt parti går bra i opinionsundersökningarna men det räcker sannolikt inte för att i vart fall Sverige ska kunna styras bättre. Allt tyder på att de reformbehov som är allt mer akuta inte kommer att genomföras inom rimlig framtid. Det kommer att drabba många svenskar hårt. Vissa anser att det är väljarnas fel... Andra anser att det är politikernas gammeltänkande som är problemet. Vad tror du krävs för att det nödvändiga reformarbetet kommer igång. Varför inte göra det enkelt för rikspolitikerna och bara säga "implementera Framtidskommissionens konsensusförslag"?.
Theresa May chansade och det gick inte så bra. Storbritannien har enligt mig ett bättre demokratiskt system än det svenska sett utifrån nuvarande sannolikt framtida ordning i Sveriges riksdag. Som vanligt fick opinionsinstituten fel. När opinionsundersökningarna slår så fel, kan det ses som att folket gör demokratisk revolution gång efter gång efter gång i västvärlden? Stora delar av västvärldens folk har tappat förtroendet för sina politiker. Oroande utveckling. Visst är det roligt att i Sverige tillhöra ett politiskt lag som har medvind, samtidigt är det viktiga att man kan påverka politikens inriktning för att väljarstödet ska vara värt mer än uppdragsplatser för enskilda partirepresentanter.

Personligen tror jag att kommunallagen och regeringsformen måste nutidsanpassas. Hur fort kommer det att gå? Tyvärr ser många för mycket till kortsiktig egennytta än långsiktiga perspektiv på sakfrågor. Bland annat är det dags för mycket starkare personvalsystem i Sverige och inom dess delar. Personligen tror jag att mycket skulle bli bättre om vi direkt väljer statsminister och lokala borgmästare. Det borde vara en del av en nödvändig vitalisering av den svenska demokratin.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar