torsdag 22 juni 2017

Välfärdsförsvar

Fokus på rätt saker
Demokratins grundvalar är viktiga och värdefulla att försvara. Främst för att de tillsammans med rättssamhällets principer gör enskilda människors frihet maximal. När västvärldens demokratier har tappat luften, och misslyckas med att skapa politiska krafter som vet vilken positiv framtid de vill bygga, och hur, då kliver auktoritära ledare fram och vinner terräng. Enkla lösningar, som inte finns, vinner sympati, och enkla uttryck som "America first" inger enkelt hopp som så många söker efter. Demokratins fokus måste vara på att försvara demokratins principer (där hör till exempel inte Decemberöverenskommelser hemma), försvara enskilda laglydiga människors frihet att själva göra sina passande vägval och kraftigt stå upp för jämlikhet mellan invånarna. Den enkla vägen framåt finns inte och upplysta despoter existerar inte. Den som tror och hoppas på sådana ledare tror nog även på tomten. Vårt generella välstånd försvaras bäst genom demokratiska processer. Behovet av moderna demokratiska processer och av politiska företrädare som har legitimitet är dock stort.
http://www.gp.se/ledare/den-obekv%C3%A4ma-demokratin-1.4369601
https://sv.wikipedia.org/wiki/Legitimitet
http://www.folkstyre.nu/maktgrunder.htm
https://bjornostbring.wordpress.com/2010/11/04/behovet-av-politisk-legitimitet-ordningsproblemets-tidsdimension/
Alla arbetsföra utan pension ska bidra
Vad ska alla människor, som inte är experter inom kompetenser som efterfrågas på marknaden, försörja sig med i framtiden? Digitaliseringen och robotifieringen tar allt mer över arbetsuppgifter som människor har gjort och gör. Även den växande turistindustrin kommer att få allt större inslag av receptionister och kulturguider som är människoliknande robotar styrda genom artificiell intelligens, AI. AI som till och med kommer att göra att de kommer att klara av att lära sig humor över tid.

Medborgarlön eller "extratjänster" säger vissa ska hantera problemet med för lite arbetsuppgifter. Men om det nu blir för lite arbetsuppgifter som någon är beredd att betala för framöver vem ska finansiera allt fler som inte är självförsörjande? Om man vill problematisera Sveriges utmaningar än mer kan man lägga till risken att allt fler välbärgade pensionärer väljer att ta sin köpkraft till varmare klimat. Medborgarlön är sannolikt en både oklok och finansiellt omöjlig väg framåt. Alla arbetsföra som lever på försörjningsstöd från dem som jobbar, eller betalar skatt på andra sätt, måste göra något av värde för det gemensamma. Sossarna har nu lanserat "extratjänster" för långtidsarbetslösa. Det är ett sätt för staten att ta det ansvar den moraliskt har för alla asylinvandrade långtidsarbetslösa som annars belastar kommunernas ekonomier. Extratjänster är som Centerpartiet Uppsalas önskemål om Inkluderingsjobb MEN med den stora skillnaden att vi anser att långtidsarbetslösa alltid ska utföra Inkluderingsjobb tills de studerar på heltid eller får ett avtalsenligt jobb. Extratjänster är bara tillfälliga lösningar och tjänar framförallt som ett sätt för regeringar att gömma strukturella problem på. Lägg ner tidsbegränsade åtgärder och inför ett permanent system som både inkluderar människor i utanförskap bättre och som strukturellt kan bidra till att nytända det generella välståndssamhället. Träning, träning och åter träning skapar nödvändiga förutsättningar för match. Inkluderingsjobb är en form av träning som framförallt gör nytta för väldigt lågutbildade men arbetsföra människor som är långtidsarbetslösa och fortfarande studieomotiverade.
http://www.expressen.se/ledare/gunnar-wetterberg/ge-jobb-at-alla-i-stallet-for-medborgarlon-/
http://www.unt.se/asikt/debatt/nu-kommer-extratjansterna-4681525.aspx
Lyssna, lär och driv lokal förändring
Tenstabon Mohamed Nuur har rätt när han säger att politiker aldrig kan få en rimlig verklighetsbild av utanförskapsområdena när de kommer en timme för att hålla ett tal eller gör "studiebesök" omgivna av säkerhetsvakter i verkligheten... Nuur slänger massor av kritik på Alliansen. Inte så konstigt då han själv valt Socialdemokraterna som sin politiska plattform. Alliansen har definitivt en skuld för att inte den mycket negativa trenden i Sveriges utanförskapsområden kunde brytas under 8 år vid makten. Samtidigt började problemen redan under Socialdemokratisk ledning. Och det är alltid varje närsamhälles eget ansvar att ta mest ansvar för sin egna bättre framtid. Det viktiga förändringsarbetet kan inte bäras av personer utifrån. Tyvärr har inte många som lever i utanförskapsområden förstått att vänstern inte bär på de strukturella svaren på hur man bryter hopplöshet och segregation. Centerpartiet har svaren genom decentralisering, företagsamhet och mer satsningar på praktiska gymnasieprogram inom yrken som efterfrågar arbetskraft. Det finns inga enkla vägar till framgång. Det krävs ambition, hårda studier och hårt arbete för att göra klassresor. Så enkelt är det. Och det går. En viktig utgångspunkt för att lyckas är att inte betrakta människor som offer utan som oslipade eller slipade diamanter. Vänstern älskar att se vissa grupper som offer och svaga. Det skapar deras politiska legitimitet. Men det hjälper dem inte mot en bättre framtid. Den i utanförskapsområden som önskar en bättre framtid bör rösta på Centerpartiet. Alla kan bidra och så få som möjligt ska leva på bidrag!
http://www.expressen.se/debatt/kom-inte-ut-hit-och-hall-usla-tal/

Polisen allt tydligare
I morse var det minst sagt tragiskt att lyssna till en polis och Ygeman som intervjudades på TV4. De talade om Polisens senaste rapport om det allt allvarligare läget i våra allt fler utanförskapsområden. Det var påfallande att journalisterna var "chockade" över det allvarliga läget.... Hur har det varit möjligt att inte förstå hur illa det blivit och hur illa det fortsätter att utvecklas? Det är främst de människor som lever i de allt mer laglösa områdena som i särklass drabbas värst. Det kanske är meningen.... Skandal och skamligt! Stå upp för en välfärd som inkluderar alla i Sverige och ta de politiska konsekvenserna av det ställningstagandet! Var är alla nödvändiga reformer? Nyval!
https://polisen.se/Aktuellt/Nyheter/Gemensam-2017/Juni/Polisens-rapport-om-utsatta-omraden/
https://polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/%25C3%2596vriga%20rapporter/Utsatta%20omr%25C3%25A5den%20-%20sociala%20risker%20kollektiv%20f%25C3%25B6rm%25C3%25A5ga%20och%20o%25C3%25B6nskade%20h%25C3%25A4ndelser%20(2).pdf
https://www.svd.se/om/polisens-kris


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar