söndag 25 juni 2017

Land ska med lag byggas

Demokrati i gungning
Allt fler människor i västvärlden slutar tro på att demokratin kan tjäna folkets intressen tillräckligt bra. Det är mycket oroande. För mig är det tveklöst bättre med ett demokratiskt system istället för något annat. Jag gillar inte farlig maktkoncentration och det finns inga upplysta despoter. 

Flera försök har gjorts att vitalisera demokratin de senaste decennierna. Har några större förändringar genomförts? Nej, bara en försvagning av parlamentsledamöters integritet när ersättningsvillkoren kraftigt sänkts. Varför väljer vi inte direkt en stadsminister med större möjligheter att leda en regering? Varför väljer vi inte direkt en kommuns ordförande för kommunstyrelsen? Varför viktar vi inte valresultat på ett bättre sätt som stärker de mest populära för att skapa bättre förutsättningar för regeringsduglighet? Det finns självklart argument för och emot förändringsförslag men helt klart är att det behövs ett mer nutidsanpassat system.

Det är till exempel bekymmersamt att politikens maktcentrum centraliseras allt mer i en tid där modern teknologi gör det lättare än någonsin för det politiska ledarskapet att låta folkets tyckande bli tydligare. Istället har PR-byråer och lobbyister, som företräder starka särintressen, stärkt sitt inflytande över ledande politiska beslutsfattare. Demokratiutredningens förslag på folkmotion är intressant men jag tror att spärren för om den måste behandlas kan följa spärren att få representation i riksdagen, det vill säga 4% istället för föreslagna 1%.

Varför moderniseras då inte den parlamentariska ordningen? Kan det bero på att de partier och representanter som idag finns försvarar egna intressen? Status quo ses som säkrare än något nytt. Och när ersättningsvillkoren för politiker kraftigt försämrades nyligen gällde det enbart nya politiker.... Personligen ansåg jag att de som går in i det nya systemet borde få minst 50% högre löpande arvoden.

Vi måste bättre stå upp för en modernare demokrati och vi måste på allvar stå upp för vår svenska och ganska nordiska värdegrund. Jag tycker den är fantastisk och har levererat stora värden för alla invånare. Det är väldigt dumt att ta den för självklar. Läs gärna Von Bayerns artikel nedan. Det är ingen munter läsning men viktig för att vi utifrån vår nutida verklighet ska hitta bättre politiska vägval som just försvarar vår värdegrund, där demokrati är en av de bärande pelarna.
"Land ska med lag byggas" har varit en klok princip allt sedan Sveriges tidiga landskapslagar. Politiker ska leda lagstiftningsprocessen, definiera myndigheter och offentliga bolags uppdrag, följa upp att uppdragen följs, fördela begränsade resurser och säkra att vi får maximal kvalitet för satsade skatter. Politiker ska inte lägga sig i enskilda frågor och ska definitivt inte förorda orättvis olik behandling. Dagens kalkon blir Jan Björklund, partiledare L, som L Uppsala vill sparka. Det finns gott om människor som har det bedrövligt i Sverige och runt om på vår jord. Svenska myndigheter ska följa de lagar och regler vi har. Så säkras största möjliga rättvisa och minsta möjliga korruption. Inga undantag! Läs gärna Dahlbergs bifogade ledare i ämnet.

Dagens stjärna
"It's the economy stupid". Dagens stjärna blir Johan Ingerö. Hans gästkrönika i GP är välskriven och de analytiska reflektionerna väldigt bra. Till Alliansens partiledningar säger jag bara, läs artikeln minst tre gånger.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar