söndag 18 juni 2017

Den aktiva draken

Draken sover inte
Under stora delar av 1900-talet talades det om att den kinesiska draken sov. Det gör den inte längre. Den flyger fram i en utvecklingsfart som världen aldrig tidigare upplevt. På många sätt tar de "bara" tillbaka den roll de hade under tusentals tidigare år. Änkekejsarinnan Cixi ledde, under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, sitt folk in i mörkret som också öppnade upp för Maos folkrevolution. Under särskilt Deng Xiaopings ledning har Kinas utveckling rusat ikapp och förbi västvärlden på många sätt. Under hans ledarskap fick världen något nytt. En enpartistat med marknadsekonomi. Onekligen inte en västerländsk form av demokrati, men en form som hittills skapat stort värde för många av de officiellt 1,3 miljarderna kineser som lever i Kina. Och för många av de många miljoner kineser som lever i andra länder.
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Änkekejsarinnan_Cixi
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Deng_Xiaoping

Sydeuropéerna var duktiga på att exploatera kinesiska uppfinningar och kom att kolonialisera stora delar av världen för egen vinnings skull. Om romarna, egyptierna, Columbus och vikingar fick vi läsa om i skolan, men hur mycket fick vi lära om det kineser och indier gjort kopplat till människans utveckling? Du vet väl att kineserna redan på 1300-talet, med stora flottor, begav sig ut på världens hav för att exploatera andra samhällen? Efter kejsaren Zhu Di avbröts dock exploateringsambitionerna och all kraft fokuserades på "mittens rike". Som så ofta hade kunde mänsklighetens utveckling blivit en helt annan om kineserna inte avslutat sina världsherraväldeambitioner redan innan Columbus äventyr startat. Tror du kineserna backar hem den här gången?
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Yongle-kejsaren
http://www.historia2.se/historia123/?p=378
http://www.so-rummet.se/kategorier/historia/nya-tiden/renassans-upptacktsresor-och-en-ny-varldsbild
http://www.di.se/nyheter/varningar-kantar-kinas-sidenvag/
Vise män
Konfusius och de tre vise männen vägleder kinesisk kultur. Hälsa, kunskap och rikedom är starka målsättningar och värdegrunder hos många av kinas minst 1,3 miljarder människor. I Guangyuan fick jag lära mig att förr i tiden var det extremt svårt att kvalificera sig in på de eftertraktade Konfusianska universiteten. Det räckte inte med att vid uttagningsprov bli etta. För att vinna "platsen över bron" mot en garanterat ljus och mäktig framtid krävdes att även pappa, farfar, farfars far och farfars farfars far ansågs hedersamma och de som levde behövde också klara vissa prov... Det är nog ingen överdrift att säga att det representerar ett mycket elitistiskt system.
Enorm fart i utvecklingen
Jag har precis besökt Peking, Gungyuan och Chengdu. Tro mig, de ekonomiska och utvecklingsunder som Japan och Sydkorea var under 1960 och 1970 talet är inget mot vad som händer i dagens Kina! Det är mycket positivt att kineserna allt mer, och mycket seriöst, använder denna enorma styrka för att bidra till en bättre miljö och en mindre negativ klimatpåverkan. De gör det av kortsiktiga hälsoskäl då deras folk i framförallt gigantiska städer lider av bland annat ohälsosam luft. Men de gör det även av långsiktiga välståndsskäl, det är ekonomiskt smart att satsa på grön tillväxt. Jag hävdar att inget land är så mäktigt som Kina redan idag. Och de stärker sin ställning varje dag samtidigt som västvärlden vacklar. Mycket av kinesernas kraft kommer ifrån att de under de senaste 30 åren tagit runt hälften av utlänningskvoterna på världens bästa universitet.

Uppsala och Sverige behöver nya politiska ledningar som fattar hur viktigt det är med en stark grön tillväxtpolitik.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar