måndag 5 juni 2017

Homo sapiens ursprung och heliga krig

Är Europa mänsklighetens vagga?
Har det någon betydelse varifrån människan först startade sitt övertagande av jorden? Personligen skulle jag säga nej. Samtidigt är det kul att gamla sanningar hela tiden kan falla och nya ta över i takt med att forskningen upptäcker nya pusselbitar som tyder på nya sanningar. Inte minst av det skälet är det klokt att inte alltid vara helt säker på vad som är rätt eller fel. Tänk att erfarna och kunniga personer ofta är fulla av tvivel men okunniga och oerfarna alltid så säkra på vad som är rätt och kloka vägval.... Det kanske är därför som de flesta samhällen på jorden respekterar erfarenhet och har seniora ledare. Kan det vara så att människans ursprung är i Europa? Är inte det bara någon form av önsketänkande från några Européer? Eller rent av försök till alternativa fakta? Enligt bifogad artikel ifrågasätts nu att människan ursprungligen kommer från Afrika. Vad tror du är sant? Om det är sant, vilken betydelse har det? En betydelse är tveklöst att vi i återigen påminns om att det är klokt att också ifrågasätta etablerade sanningar.
http://varldenshistoria.se/kultur/arkeologi/kindtand-flyttar-pa-manniskans-ursprung
Heliga krig
Gång efter gång efter gång har människan från tidernas begynnelse krigat. Ofta under så kallade heliga krigsflagg. Idag är inget undantag då våldsamma islamister proklamerar heligt krig mot alla "oäktingar". Idag som förr är krig alltid fel metod för att vinna hållbar ära, makt och rikedom. Hållbarhet vinner man bara genom att bygga väl fungerande och rättvisa demokratier. Även om jag anser att tiden kan vara mogen för en ny ism finns redan flera som inte är så destruktiva som islamismen. Samtidigt är de allra flesta muslimer absolut inte islamister. De flesta muslimer har en fredlig tolkning av Koranen. Bifogad artikel om Tempelriddarna och deras sätt att strida är intressant. För sin tid var de extremt effektiva och framgångsrika för att nå sina syften. Kan vi lära något från den tiden som kan göra att vi bättre kan besegra "heliga krigare" idag? Helt klart är att stor förödelse är starka kännetecken när de heliga krigarna far fram...
http://varldenshistoria.se/krig/korstag/tempelriddarna-sa-gick-de-i-krig

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar