fredag 16 juni 2017

Individer eller åldersfängslade

Åldersdiskriminering
Är vi individer, unika individer, eller är vi alltid kategoriserade som det ena eller det andra i grupp? Allt för ofta får vi inte vara de unika individer vi är. Självklart är vi alla unika individer! Det finns säkert alternativa fakta som hävdar annat.... Erfarenheter tycks allt mer reduceras till färskvara. Så enkelt är det inte. Mellanmänskliga erfarenheter, arbetslivserfarenheter och upplevelser av konjunkturcykler gör stor skillnad.Visst har det stor betydelse om man som barn växer upp i det digitala samhället jämfört med de som inte gjort det. Våra yngre som inte arbetat inom IT branschen eller varit en "early adoptera" har från början tränats som Internets globala invånare och användare. Samtidigt är vi unika individer och det finns gott om äldre människor på vår jord som är väldigt moderna användare av Internets mobila möjligheter. Även på Internet, och särskilt på sociala media, har livsårens träning i mellanmänskliga relationer stort positivt värde. En person som leker med tanken att 25 åringar är för gamla för att fatta möjligheter på nätet visar tydligt att han inte förstår att det finns både begåvade och obegåvade 17 och 85 åringar. Och så kommer det alltid att vara.
https://www.va.se/nyheter/2017/06/09/17-aringen-fran-partille-gick-fran-noll-till-influencer-pa-nagra-manader--25-aringar-ar-for-gamla-for-att-forsta-hur-sociala-medier-fungerar/?utm_campaign=va-jun11-S%C3%96NDAG&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&elqTrackId=e064f2eb25794aa8b736fde477111e0b&elq=a8e86e972ff74dbab39e5218b37a065f&elqaid=8403&elqat=1&elqCampaignId=5910
Systematisk diskriminering redan från 40 års åldern
Nu har två nationalekonomer genomfört en studie på uppdrag av Arbetsförmedlingen, om jag förtog rätt, om åldersdiskriminering vid anställningar. Studien visade att pensionärsorganisationerna som driver att vi måste ta i åldersdiskrimineringen har mer rätt än vad jag först trodde. Inte nog med att våra pensionerade på många sätt diskrimineras, studien visar att redan vid 40 års ålder tappar människor i Sverige starkt konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Bara för att de är erfarna och sannolikt mer ifrågasättande.... Helt sjukt och helt oacceptabelt! Ett enormt resursslöseri i ett land som dessutom har kompetensbrist. Det är dessutom så att redan idag är våra IT-verktyg väldigt mycket användarvänligare än förr. Och efter mitt besök i Kina, och bland annat Chengdu, kan jag konstatera att de blir väldigt mycket enklare användargränssnitt framöver. Redan idag är användargränssnitten fantastiskt mycket enklare än förr. Även det talar för att det är idioti att tro att inte äldre kan lära sig att använda nya moderna verktyg för att klara arbetsuppgifter. Alla är och blir trots allt inte egenföretagare eller ingenjörer. MEN även bland de vassaste IT ingenjörerna finner man mycket åldersrika människor. Helt galet att exkludera snart 50% av vår befolkningen från att göra även ekonomisk nytta i samband med rekryteringar.

Ålder är nästan lika ointressant som sexuell läggning, etnisk bakgrund, religion och kön! Visst blir vi både klokare och ofta mindre uthålliga i takt med att vi åldras. Men klokheten innebär ofta att klokheten kan kompensera det energiöverskott som våra viktiga unga representerar. Och du, visst kan vi vara överens om att det alltid handlar om individer? Min morfar, 95 år, har en erfarenhet, klokhet och faktiska kunskaper som vida överstiger de flestas, oavsett ålder. Samtidigt är han inte fysiskt lika stark som när han var 40 år. Kampen mot åldersdiskrimineringen borde hamna högst upp på den politiska agendan inom diskrimineringsområdet, det berör oss alla. Oavsett sexuell läggning, etnisk bakgrund, trosuppfattning eller kön. Sverige har inte råd med liknande dumhet!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar