tisdag 13 juni 2017

Den gröna politiken

Kina leder vägen
Sverige och Uppsala är definitivt ett föregångsland vad gäller ambitioner och arbete för att minska människans negativa miljö och klimatpåverkan. Inom näringslivet har jag länge varit engagerad i arbete för att minska människans negativa miljö- och klimatpåverkan. Under fem år ledde jag alliansen i Uppsalas satsningar på miljö- och klimatförbättringar. Ett imponerande arbete som 2013 belönades av Världsnaturfonden då Uppsala var bäst i Sverige och kom tvåa efter Vancouver av städer i världen. Nu är jag i Kina för att dela med mig av alla erfarenheter jag har från många års framgångsrikt miljö- och klimatförbättringsarbete både inom näringsliv och inom Uppsala kommun. I bakvattnet av Trumpadministrationens tragiska och okloka väg framåt tar Kina tveklöst ledarskapet. De fattar att det är bra för grön tillväxt och de måste ta problemen på största allvar då de flesta städer i Kina lider av stora miljöproblem.

Har kineserna någon värdegrund? Ja, det har de så klart ur ett generellt perspektiv sett. Genom att studera Konfusianismen kommer man nära många kinesers uppfostran. Och deras tre vise män symboliserar enkelt deras värdepelare. Bildning, hälsa och ekonomisk strävan. Värdepelare som självklart kan föra vilket samhälle som helst mot stora framgångar. Kina har inte vår variant av demokrati men tvivla inte på att de har gott om debatter och olika synpunkter inom sitt enpartisystem.
http://www.sverigesnatur.org/aktuellt/kina-vantas-ta-ledarrollen-klimatarbetet/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar