tisdag 31 maj 2016

Ledarskap med blandkulturer


Miljösmart och hälsosamt
Jag har under min tid som politisk ledare jobbat mycket med miljöförbättringsarbetet i Uppsala. Under Centerpartiets och övriga Alliansens ledning utvecklades Uppsala kraftigt mot ett miljösmartare samhälle. Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna hjälptes åt så bra att vi tog Uppsala till att av tidningen Fokus rankas som en av Sveriges allra bästa kommuner att leva i. Av Världsnaturfonden utsågs vi också 2013 till Sveriges klimatstad och var nära att utses till världens klimatstad. Vi etablerade ett ekologiskt ramverk för vårt hållbarhetsarbete som fylldes med olika styrdokument mot en grön framtid utan rädsla för tillväxt. Alliansen satte också mycket ambitiösa, men möjliga, förbättringsmål inom miljö och klimatarbetet. Efter några års framgångsrikt förbättringsarbete av kommunens cykelinfrastruktur klättrade vi kraftigt i Cykelfrämjandets ranking av landets kommuner. Eftersom miljösmart ofta också är hälsosamt är den gröna tillväxtvägen en klok väg framåt. I takt med att näringslivet stärker sitt gröna engagemang desto snabbare görs omställningen mot ett smartare och mer självförsörjande samhälle. I takt med att vi äter mindre kött, och kött av hög kvalitet, gynnar det sannolikt högkvalitativt svenskt kött. Vilken är då min stora slutsats efter alla års gröna omställningsarbete? Att det är klokt att driva den gröna omställningen snabbare genom egoistiska nyttoargument. Det är ett språk som många förstår oavsett kultur. Det är ett språk som alla enkelt kan relatera till i sin vardag. Det är få människor som tror att jorden håller på att gå under av miljöförstöringar.
http://www.expressen.se/ledare/patrik-kronqvist/antligen-kramar-naringslivet-cykeln/
http://www.va.se/nyheter/2016/05/30/kottguiden/
https://www.youtube.com/watch?v=kYEBZDgVnhg&app=desktopLedarskap i kulturellt mångfaldslandskap
Assimilering eller integration? Hur bygger man ett framgångsrikt lag som består av människor från olika geografiska platser, olika trosuppfattningar och med olika kunskaper samt erfarenheter? Ska en homogen grupp bestämma spelreglerna och alla som kommer in som nya i laget köpa den seden utan ambition att bidra till samhällets utveckling? Utgångspunkten ska givetvis vara att ta seden dit man kommer, men självklart ska alla nya krafter vara med och utveckla en ständigt förändrad framtid. Flexibilitet och nyfikenhet är kloka ingredienser när vi bygger hållbara mångkulturella samhällen. För att lyckas skapa hållbara mångkulturella lag krävs ledare med erfarenhet av att leda mångkulturella lag. Den erfarenheten i kombination med att man står upp tydlig för den svenska värdegrunden kan vända den nuvarande negativa trenden mot en ny svensk storhetstid. En tid där olika människors olika erfarenheter och kunskaper bidrar till en bättre morgondag. Tycker du att Löfvén har det som krävs för att leda hela det svenska folket mot en ljus framtid? Även alla som bor i våra allt mer utsatta utanförskapsområden där hopplösheten breder ut sig. Det kanske är Erik Hamrén eller Jan Eliasson som ska leda oss? Båda är erfarna och skolade i att leda lag med lagmedlemmar med olika kulturell bakgrund mot gemensamma mål.  Sverige kan bättre. Mycket bättre än nu. Framförallt måste människor i våra allt större utanförskapsområden börja känna framtidshopp. Med ett kompetent ledarskap kan även alla dessa invånare inkluderas i vårt positiva framtidsbygge.
https://hbr.org/2016/05/leading-across-cultures-requires-flexibility-and-curiosity
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Assimilation_(sociologi)
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Integration_(samh%C3%A4lle)
http://www.synonymer.se/?query=assimilera
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rdegrund
http://www.synonymer.se/?query=v%E4rdegrund
http://www.globalis.se/Avtal/Flyktingkonventionen
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Jan_Eliasson
https://sv.wikipedia.org/wiki/Erik_Hamr%C3%A9n

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar