måndag 9 maj 2016

Europadagen

Upp som en sol och ner som en pannkaka
Idag är det Europadagen. Tycker du att det märks? Flaggas det överallt med den vackra blågula Europaflaggan? Nej. Hur många Européer identifierar sig självklart som Européer? Jag tror att det är mycket få. Självklart förstår de flesta Européer att de lever på en kontinent som kallas Europa. Många gillar den fantastiska olikhet som finns runt om på denna kontinent. Olikheterna är självklart också våra konkurrensfördelar om vi samtidigt som vi bejakar olikheterna kan sammarbeta inom vissa övergripande viktiga frågor som miljöfrågor, handelsavtal, försvar, polisarbete och en så öppen arbetsmarknad som möjligt. Och om vi på riktigt ska stärkas i en gemensam Europeisk identitet måste den flaggan synas mer, ett gemensamt andra språk stadfästas och varför inte tydligare lyfta fram EU-ländernas samlade framgångar när världens delar tävlar inom idrotten?
http://www.synonymer.se/?query=identifikation
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/identitet


Det sägs att Nästan 70% av Sveriges riksdags ärenden handlar om anpassningar till EU regler. Är det en rimlig ordning? Hur demokratiska är egentligen EU och dess institutioner? Därom tvistar många lärde. Mycket tyder dock på att mycket inom EU drivs av lobbyister och tjänstemän. Folkets röst är inte så stark som vissa försöker få det att framstå som. Med ett EU utan Storbritannien kommer vi sannolikt se ett EU som utvecklas mot ännu mer överstatlighet och byråkrati. Det är inte en smart väg framåt. EU bör fokusera på färre saker och göra det betydligt bättre än idag. Inte ständigt gapa efter mer makt över enskilda delar av unionen.
https://ig.ft.com/sites/brexit-polling/
http://www.economist.com/brexit


Grunden till EU är strävan efter långvarig fred i vårt närområde. Det får vi aldrig glömma. Vi kan alla tyvärr följa de fruktansvärda konsekvenser som krig för med sig för massor av människor i det som till exempel händer i Syrien. Det är dumt att tro att inte Europa åter kan hamna i blodiga konflikter mellan folkgrupper som tar till våld för att försöka få som de vill. Det var inte länge sedan som olika folkgrupper på Balkan, i Europa, massdödade varandra för att få egna fördelar. Det är ett dumt sätt att försöka lösa konflikter på. Riskerna för nya blodiga konflikter även i Europa ökar i takt med att auktoritära partier får allt mer stöd runt om i Europa, i takt med att "vanligt" folk tycker att de får det allt svårare, i takt med att stora grupper i socialt utsatta områden växer och när makter utanför Europa gör vad de kan för att splittra oss. Ett gemensamt försvarsperspektiv och starkt samarbete mellan våra ordningsmakter borde vara mycket viktigare än allt "småttigt" som EU lägger sig i. Jag tror att det fortsatt är viktigt att vi samarbetar nära inom Europa. Varje land inom Europa, inklusive Tyskland, är enskilt för svaga i förhandlingar med USA och Kina. Det är viktigt att förstå. De stora och mäktiga makterna ser till sitt bästa, inget annat. Det är det uppdrag de har för sitt folk. USA och Kinas makt måste vi balansera med våra intressen och då krävs ett starkt samarbete i någon form. Tror du att vi kan klara oss själva? Vi kanske ska försöka bli en ny stat inom USA om Storbritannien lämnar EU?....
http://www.gp.se/ledare/en-union-i-kris-1.487921
http://mobil.dn.se/nyheter/sverige/fruktansvarda-logner-om-eu-har-fatt-sta-oemotsagda/
http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/europe-day/index_sv.htm
http://www.eu-upplysningen.se/faq/Fragor-och-svar/EUs-framvaxt-medlemslander/Varfor-firas-Europadagen-den-9-maj/Inga kommentarer:

Skicka en kommentar