lördag 21 maj 2016

Vårbal i mörkret

Framtidsval
Idag är en mycket stor dag i Uppsala. Vi har ett vackert dygn där staden fylls av vackra långklänningar och frackar. Det är fullt av vårbaler på stadens studentnationer. Parallellt med denna skönhet och glädje har vi fullt med tiggare runt om i staden. Allt aggressivare tiggare som aktivt går in på restauranger, bland fikande människor och som sitter utanför bland annat uteserveringar. Vi har också gäng med yngre män som stryker omkring och som tyvärr skapar många problem för andra invånare och företagare. Bland dessa gäng finns också människor som har mycket oklar identitet. Det finns därför människor som rättssystemet inte kan fastställa åldern på. Eftersom åldern har stor betydelse för hur till exempel Polisen kan ingripa är nuläget oacceptabelt.
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Vårbal
https://uppsalastudent.com/nationsguiden
http://www.v-dala.se/event/varbal/

Jag delar Polisens tydliga kritik. Sverige måste skyndsamt göra det självklart att åldersbestämma personer som begår brott. En helt sjuk situation när personer som begår brott i princip blir straffimuna bara för att de måste betraktas som underåriga när åldern är oklar. Självklart har dessa människor lärt sig att säga att de är så gamla att de klarar sig från påföljder. Det är naivt att tro annat. De grips, släpps, nya brott, grips, släpps, nya brott, grips, släpps och så fortsätter idiotin. Jag förstår att Polisen får allt svårare att behålla personal ur bland annat detta perspektiv.
http://mobil.unt.se/uppland/uppsala/uppsalapolisen-kraver-aldersbestamning-4228358.aspx

Liberalerna i Uppsala går nu också ut och tycker att tiggarna ska erbjudas bättre villkor för sitt tiggande. Det är helt vansinnigt. Det stimulerar till tiggande, hjälper inte tiggare ut ur den destruktiva livsstilen och det ökar strukturellt samhällskostnaderna för insatser som inte är svenska folkets ansvar enligt EU överenskommelser. Regeringens samordnare i frågan, Valfridsson, har varit mycket tydlig med att det är helt fel att göra så som Liberalerna önskar. Hur många sådana "gratisplatser" ska vi tillhandahålla? Vem ska svara för säkerheten på dessa platser? Vem ska säkerställa att ingen betraktar platserna som sina och tar betalt för platserna utöver en symbolisk avgift till kommunen? Nej! Nej! Nej! Vi måste få slut på detta och driva en linje som gör att det är mycket ogynnsamt att tigga i Uppsala och istället driva på för att stärka stödet i deras hemländer så att ansvaret tas där det ligger och så att de kan hjälpas ur livsstilen att tigga. Om inte av andra skäl anser jag att vi är skyldiga tiggarnas barn en mycket bättre väg framåt. En väg ur tiggeri. Den vägen är absolut inte att förbättra infrastrukturen för tiggeri. Och sociala insatser ska vara generella. Om behovet av fler platser på härbärgen behövs får det utredas. Då får de i behov av härbärgen samsas om de utökade platser som möjligen erbjuds.
http://mobil.unt.se/uppland/uppsala/vi-vill-ha-en-uppstallningsplats-mohamad-hassan-l-ar-kritisk-4239063.aspx
http://www.regeringen.se/contentassets/b9ca59958b5f43f681b8ec6dba5b5ca3/framtid-sokesslutredovisning-fran-den-nationella-samordnaren-for-utsatta-eu-medborgare-sou-2016_6.pdf

Framtiden skapas av oss själva. Alla resurser vi satsar på utbildning av vårt folk syftar till att ge enskilda bästa möjliga start i livet och till kompetensförsörjning för en positiv samhällsutveckling. Våra studenter representerar framtidstro och framtidshopp. Samtidigt har vi stora sociala utmaningar inom vårt egna samhälle som kallas Sverige. Utmaningarna är enorma för att stötta allt fler av våra egna svaga invånare och flyktingar som behöver ett mycket bättre stöd än vad de idag får. Vi kan inte fortsätta att ta ett större ansvar än vad vi har. De utmaningar vi har är tillräckligt stora för att nu vända trenden mot en allt mer socialt ohållbar situation med massor av social oro. Hjärta och hjärna! Minst 50/50 hjärta och hjärna i beslutsfattandet. Hur mycket man än kan tänkas vilja hjälpa jordens alla fattiga och socialt utsatta så kan vi i Sverige inte bära det ansvaret. Samhällskontraktet är främst mot dess medborgare. Är det svårt att förstå?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar