onsdag 4 maj 2016

Civilkurage

Behandla andra som du själv vill bli behandlad
Det finns en regel som finns inom alla trosuppfattningar och som är stark inom filosofin. Den säger att en klok utgångspunkt i livet är att behandla andra så som man själv vill bli behandlad. Håll med om att det är enkelt att förstå att alla trosuppfattningar förstått att den enkla beteendefilosofin gör att ett samhälle kommer långt i sin medmänsklighet.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Den_gyllene_regeln


Att våga ingripa
I morgon hålls en viktig manifestation i Uppsala som manar till civilkurage. Min uppfattning är att det är viktigt för ett civiliserat samhälle att fostra medborgare som vågar ha civilkurrage. Jag är väl medveten om att det är lätt att säga att man ska ha civilkurage och ingripa när man ser medmänniskor i svåra situationer. Allt för ofta är dessa svåra situationer också förknippade med risk för eget välbefinnande. Gång efter gång får vi tyvärr ta del av reportage om människor som råkat illa ut när de gripit in för att hjälpa andra. Ibland förstår jag att man gör valet att inte hjälpa till om riskerna för eget väl och ve bedöms som för stora. Samtidigt finns så mycket man kan försöka göra för att ändå göra något för att hjälpa andra i nöd. Ringa Polisen, försöka få andra att hjälpa till, filma övergrepp etc. Det är viktigt att vi uppmuntrar människor att våga hjälpa varandra i nöd. Om vi tillåter en utveckling där vi inte vågar eller vill bry oss om varandra går vi en mörk framtid till mötes. Jag är säker på att du skulle vilja ha hjälp av andra om du hamnar i en svår situation. Om du har barn är jag också säker på att du skulle vilja att andra som kan hjälper dem om de hamnar i tragiska situationer. I morgon ska jag delta på en manifestation för mer civilkurrage. Civilkurage handlar inte bara om att våga stå upp för sina åsikter även om de för stunden inte anses politiskt korrekta. Det handlar om att också våga ingripa när felaktiga handlingar sker och du har möjlighet att ingripa.
http://www.unt.se/uppland/uppsala/tjejer-filmar-egna-valdsbrott-4216767.aspx
http://www.unt.se/omvarld/misshandel-i-uppsala-livesandes-nu-anordnas-demonstration-4212923.aspx
http://spa.merinfo.se/question/vad-betyder-ordet-civilkurrage


Pragmatiskt och jordnära
Det är glädjande att Centerpartiet på riksnivå börjar föra en allt mer pragmatisk och jordnära politik inom alla politikens område. Steg för steg tycker jag det märks att "Stureplanscentern" tappat det oproportionerliga inflytande dess representanter haft en tid inom partiet. I takt med det skiftet kommer Centerpartiet även på riksnivå att stärkas eftersom vi inom väldigt många politiska områden har en mycket bra politik för att utveckla Sverige på ett positivt sätt för alla. Inget annat parti har en så stark politik för ett mer företagsamt samhälle. Inget annat parti har en så stark politik för ett miljösmart samhälle. Inget annat parti har en så stark politik för ett starkt decentraliserat och engagerat samhälle. Genom att vi blir mer företagsamma, skapar mer kraft i närsamhällen, bejakar individers särskilda begåvningar och driver på för grön tillväxt kan vi utmärkt försvara vår unika och generella välfärd. Det brådskar dock med att ställa om Sveriges delar mot den inriktningen för att vi ska lyckas. Och när Uppsalacenterns Inkluderingsjobb blir en verklighet kan vi också på allvar börja bryta det oacceptabla utanförskap och parallellsamhällen som snabbt växer i Sverige. Samhällen där hopplöshet råder och som leder till en allt mer socialt ohållbar situation. Vad väntar lagstiftaren på? Skapa förutsättningar för Inkluderingsjobb nu! Det vill säga skyldigheten för arbetsföra långtidsarbetslösa med fullt försörjningsstöd att jobba i det offentligas tjänst. Alla i vårt samhälle blir vinnare på en sådan reform. En skyldighet för den enskilde som matchas med en skyldighet för det offentliga att tillhandahålla arbetsuppgifter som är värdefulla men som inte konkurrerar ut "riktiga" jobb.
http://www.expressen.se/debatt/loof-tillsatt-snabbt-en-kriskommission/
http://www.gp.se/ledare/teodorescu-gr%C3%A4v-grop-fyll-igen-grop-1.277613
http://www.di.se/artiklar/2016/5/2/hagstromer-varnar-for-revolution/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar