söndag 1 maj 2016

Framtidsbyggets huvudarenor

En väl fungerande skola är central för framgångar
Föräldrars förmåga att ge sina barn en bra värdegrund utifrån våra ideal har stor betydelse för hur vårt samhälle utvecklas. Alla har inte föräldrar som klarar det dagliga och viktiga uppfostransuppdraget. Alla barn har inte heller föräldrar som förstår de altruistiska, jämlika och inkluderande som vår värdegrund representerar eftersom de växt upp i helt andra samhällen. Skolan har en central roll att fylla för att hjälpa till med detta viktiga värdegrundsarbete. Skolan är också central för att bidra till att ge alla våra barn en så jämlik möjlighet att individuellt nå sin fulla potential. Det innebär bland annat att kompensera för föräldrar som av olika skäl brister i sin förmåga att stötta sina barn mot individuella framgångar och till goda samhällsmedborgare. Våra skolor är de viktigaste arenor för att möjliggöra klassresor och matcha meritokrati med bästa möjliga individer för olika uppdrag. Våra skolor är samhällets viktigaste arenor för ett positivt framtidsbygge. Skolorna är också de arenor där det praktiska integrationsarbetet kan göra störst nytta. Utan framgångsrika skolor får också vårt näringsliv allt svårare med kompetensförsörjningen. Utan ett framgångsrikt näringsliv inget generellt välstånd i vårt svenska samhälle.
http://siris.skolverket.se/siris/f?p=Siris:1:0
http://mobil.dn.se/stories/sveriges-fallande-skolresultat/
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20732941.ab

Fridolin skulle fixa skolan på 100 dagar...
Hur kunde Socialdemokraterna ge ett så viktigt uppdrag till en flumistisk naivist? Är inte alla våra barn värda den mest meriterade ministern för att säkra att skolan klarar sina viktiga uppdrag? Skolan måste väl ändå ses som den viktigaste arenan för att ge alla våra barn bästa möjliga start i livet oavsett föräldrarnas sociala situation?
http://www.st.nu/opinion/insandare/bror-duktig-var-ikladd-for-stor-kostym

Begripliga och tydliga kunskapsindikatorer
Om det stämmer att det nya betygssystemet är så krångligt som det påstås i nedan artikel bör vi återgå till tidigare mer lättförståeliga betygssystem. Självklart ska betygen vara uttryck för elevens kunskapsnivå. Att som på min tid i skolan ha någon form av begränsning av betyg kopplat till en klass förmåga är självklart fel. Är alla värda en 5a ska de också få det. Och är de värda en 2a gäller samma princip. Är det nuvarande betygssystemet så här dåligt?
http://www.expressen.se/ledare/ann-charlotte-marteus/ut-med-idiotin-in-med-betygen/Inga kommentarer:

Skicka en kommentar