fredag 6 maj 2016

Vitt papper

Tidsenligt
Kan man lösa dagens problem med gårdagens lösningar? Nej! Ständiga förändringar inom ett samhälle kräver uppdaterade system. Det är alla dessa uppdateringar som skapar mest arbete inom IT-industrin. Det svenska samhället växlar demografi och har de senaste åren fått nya invånare med väldigt annorlunda bakgrunder än de generellt svenska. Det är oklokt att inte seriöst förhålla sig till.Flera statliga verksamheter har många decennier på sina "axlar". Alla stora och byråkratiska organisationer har svårt för att ställa om, oavsett om de är privat ägda eller ägda av folket genom Staten. I slutet av 90-talet och början av 00-talet talades mycket om "business re-engineering". Tanken var att etablerade företag skulle utgå ifrån sin affärsidé och önskad affärsmodell och sedan bygga om en ny organisation som tänker modernt och som utnyttjar senast möjliga teknik. Det kan låta enkelt men är i praktiken enormt svårt, av många skäl. Personligen tror jag att enda sättet att lyckas med ett sådant strategiskt drag är att skapa en parallell verksamhet och förhålla sig till kanibaliseringsutmaningarna. Inte minst mina erfarenheter från Ericsson visar tydligt hur svårt det är att få även mycket intelligenta människor att vilja och kunna tänka nytt för att klara konkurrensen i en ständigt föränderlig värld. Samtidigt ska man ha klart för sig att när vi är fler än en människa så har vi ofta olika syn på vad som är klokast väg framåt. Därav stora delar av trögheten i omfattande förändringar. Alldeles oavsett utmaningar med stora omställningar är min absoluta övertygelse att många statliga verksamheter i grunden behöver nutidsanpassas. Arbetsförmedlingen är en sådan verksamhet. AF tycks också vara dåliga på att genomföra kontroller av att de som finns i deras rullar aktivt gör det som förväntas av dem. Lägg ner AF och starta något nutidsenligt från ett vitt papper!
http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.6e98a16214f92b3bc7a27d1/1441356554005/Kontroll_av_ag.pdf
http://www.arbetsformedlingen.se
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/BPR
http://www.dn.se/nyheter/sverige/nar-flyktingkrisen-kom-till-sagolandet/


Dubbla identiteter
I flera artiklar och reportage har jag läst att allt fler i Sverige tycks ha många identiteter för att maximalt utnyttja våra bidragssystem och för annan brottslighet. Stulna identiteter och egna olika identiteter syftar säkerligen också till att försöka lura den offentliga rättvisan. Är det möjligt att det finns människor i Sverige som kan lyfta flera bidrag som olika personer från våra trygghetssystem, för stora belopp? Inte minst genom AFs urusla kontrollrutiner. Inom rättssystemet måste detta problem bli synligt då fingeravtryck säkert kan kopplas till flera identiteter. Även ur ett terroristbekämpningsperspektiv måste jakten på människor som använder många identiteter vara prioriterad. Hur ser du på denna problematik? Varför inte börja ta fingeravtryck i samband med att man får ett pass? Då skulle nog många fler brott klaras upp. Det vill vi väl?
http://www.svd.se/dubbla-identiteter-gav-dubbla-bidrag
http://www.svd.se/samma-person-atta-identiteter
http://www.aftonbladet.se/nyheter/brottscentralen/article22167888.ab
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6131054
http://slr.se/2013/07/brott-med-stulna-identiteter-en-miljardindustri/
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Identitetsstöld


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar