onsdag 1 juni 2016

Alla kan bidra

Bidragare eller bidragstagare
Tror du på människors förmåga? Är du eletist eller tror du att ett samhälle ska byggas utifrån inställningen att de allra flesta människor kan bidra på något sätt, utifrån individuell förmåga, i vårt gemensamma samhällsbygge. Det tycker jag. Ett samhälle där endast eliten har det enormt bra och resten väldigt dåligt är inget samhälle jag vill leva i, oavsett om jag skulle tillhöra eliten. Jag vill leva i ett samhälle där alla invånare ses som slipade och oslipade diamanter. Alla är tillgångar om vi alla görs till bidragande tillgångar istället för att många enbart ska ses som problem och förlorade som bidragande i vårt gemensamma positiva samhällsbygge. Det är dags för ett ordentligt paradigmskifte i Sverige som kan säkra en generell välfärd. Jag vill att vi gemensamt lyckas säkra att den lägsta levnadsnivån i Sverige kan ligga på en anständig nivå. Bidragssamhället måste ersättas med bidragarsamhället, alla som kan ska, på ett eller annat sätt, bidra i välståndsbygget. Även de som lever på bidrag. Nästan alla kan bli bidragare! Det medmänskliga bidragandefokuserade samhället måste vi bygga! Om regeringens prognoser som pekar mot en miljon människor i full beroende av bidrag blir verklighet, då är Sverige långt ifrån det samhälle jag vill leva i.
http://arbetet.se/2014/08/13/fler-an-tidigare-lever-pa-bidrag/
http://www.aftonbladet.se/debatt/article21271200.ab
http://www.dn.se/sthlm/fler-blir-kvar-i-bidragsberoende/

Höger eller vänster
Det är dags att inse att den politiska verkligheten har förändrats. Partisterna i de äldre partierna har uppenbart och på många sätt misslyckats med att matcha en ny upplevd verklighet. Möjligen en konsekvens av partiernas kraftiga medlemstapp sedan 1960-talet. De stora konflikterna är inte längre mellan höger och vänster utan globalt mot lokalt, eller mellan vidöppet eller stängt. Jag håller helt med Cwejman om att befolkningen inte längre matchar de flesta partiers föreställning om att konflikten mellan partier handlar om traditionellt höger mot vänster. På många sätt krävs idag smartare globalt samarbete för att det stora flertalet ska kunna matcha de globala superspelarna som spelar ut länder mot varandra och undviker att betala skatt nästan överallt. De partier som vill vara relevanta framöver måste både bygga sitt budskap tydligt ur globalt/lokalt perspektiven och ha praktiska lösningar på uppenbara samhällsproblem. Är inte detta en självklarhet?
http://www.gp.se/ledare/cwejman-bortom-vänster-och-höger-1.2118041
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Riksdagspartiernas_medlemsutveckling


https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Globaliseringhttps://sv.m.wikipedia.org/wiki/Protektionism

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar