onsdag 11 maj 2016

Klok tillväxt och svikna löften


Riktigt engagemang 

Hur mycket påverkas Uppsalas utveckling negativt av att många nyckelroller inom kommunen innehas av människor som inte bor i Uppsala och som saknar annan stark anknytning till kommunen? Personligen tror jag det har stor negativ betydelse. Hjärta och hjärna ska vara med vid beslutsfattande för att ställningstaganden ska bli kloka. Både hjärta och hjärna kommer med automatik med i beslutsfattandet om man har ett riktigt engagemang för de frågor man har på sitt bord. Om du börjar jobba för Nigerianska staten, tror du att ditt hjärta är med för den Nigerianska staten om du bor kvar i Sverige och enbart jobbar där på grund av dina kunskaper om vattenförsörjning? Jag betvivlar inte dina kunskaper om vattenförsörjning men jag är säker på att bristen på lokalt engagemang kommer att göra att du missar viktiga perspektiv i dina ställningstaganden. Du kan tro att det lätt kompenseras av lokalbefolkningen, så är det absolut inte alltid.  Initialt har du inga vänner och bekanta där heller. Ytligt kan du få det efter ett tag om du är social och "offrar" egen tid under kvällar och helger i Nigerias delar istället för att sitta på ditt hotellrum och så fort som möjligt åka hem till Sverige...

 

Exploatering
Centerpartiet är för en klok exploatering av Uppsala kommun. Nu är mängden bostäder i fokus, det är viktigast. Det har vi varit med om tidigare då miljonprogrammet byggdes. Det blev inte bra. Ett samhälle gör klokt i att växa smart och då är ett allt för högt tempo garanterat att få ett dåligt slut. Mycket tyder på att Uppsala är inne på det spåret. Det byggs bostäder så det knakar och nya bostadsplaner trycks fram i ett högt tempo. Jag är imponerad av tjänstemännens insatser. Samtidigt är det politiken som trycker på avseende tempot. Och de flesta partier vill bygga väldigt mycket mer och tätt i staden. Samtidigt driver S, MP och V en ohållbar politik kopplat till Uppsalas transportsystem. Det går inte ihop. Nu vill de också ta rådigheten över Stabbyfälten för att kraftigt exploatera området med bostäder framöver. Ett område som varit avsett för invånarnas rekreation. Trots att det redan finns bostadsplaner på drygt 45.000 nya bostäder måste detta prioriteras idag. Jag förstår inte varför inte fler partier väljer att istället ställa sig bakom en liknande större satsning i våra utvalda kransorter! Det skulle alla Uppsalabor tjäna på samtidigt som vi skapar fler efterfrågade bostäder. Suck. 

 

Svikna löften

Vem kan man lita på? Vilken respekt visar en kommun civilsamhället, föreningslivet, om man ger dem förslag och tecknar intentionsavtal som man sedan bara bryter utan något förslag till alternativ utifrån det föreningen kämpat för? Efter att en förening lagt ner massor av ideell tid för att försöka skapa bättre förutsättningar för till exempel ungdomars tillgänglighet till träning. Jag tycker att det är skamligt hur kommunen hanterar Kåbo GK efter alla tidigare turer som varit i den frågan och efter alla olika löften de fått. Återigen är det ett exempel på oacceptabelt klumpig eller arrogant hantering av ärenden inom kommunen. Precis som i Leos Lekland exemplet. Innan kommunen bryter en liknande inriktningsöverenskommelse ska man självklart ha resonerat om några former av alternativ! Urdåligt! Inte godkänt och ett slag i ansiktet på människor som gör fantastiska insatser gratis för samhället genom föreningslivet.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar