måndag 16 maj 2016

Det som skaver ska lösas

Mesighet som metod
Hör du till dem som tycker att problem ska lösas eller att de ska kallas för något annat och sopas under mattan? Om de ligger under "mattan" försvinner de väl av sig själv till sist.... Jag hör till den första kategorin. När man tillhör problemlösarkategorin av människor så ser man problem och fokuserar på att lösa dem och på att försöka vända problem till möjligheter. Den andra kategorin människor löser inga problem. Tvärt om, de förvärrar problem eftersom högen under mattan bara blir större och större och därför allt jobbigare och dyrare att försöka lösa. Den andra kategorins människor i grupp blir ännu farligare.


Jag tycker att det är intressant att MP klarar av att problematisera och komma med en massa förbättringsförslag kopplat till miljö och klimatutmaningar, men inte i mer närliggande och för invånarna mer tydliga samhällsproblem. Samhällsproblem som vi också har väldigt mycket rådighet över. Eftersom de i alla andra politiska områden förutom inom miljö och klimatpolitiken förespråkar mesighet är de allt annat än lämpliga i en regering. Den som har ledaransvar på riktigt ska vara inlyssnande, respektfull, handlingskraftig och problemlösningsorienterad men inte mesig. MP bidrar inte till att vi på allvar börjar jobba med de stora samhällsproblem vi har runt om i Sverige. Jag tyckte Polisen uttryckte det väl på SVT-nyheterna igår. Problemen kopplade till dålig migrationspolitik blir allt större för var dag som går eftersom tiotusentals riskerar att gå under jorden för att slippa utvisning. Dessa tiotusen kommer att försörja sig på något sätt.... Och statens (svenskarnas skattepengar) alla miljardkostnader inom migrationspolitiken rullas nu massivt in över kommunerna. Enbart de bostadssociala kostnaderna exploderar i många kommuner. Vilka ska betala för alla de extra kostnaderna? Vad ska vi skära ner på istället? Självklart ställs utgifter mot varandra. Det förstår alla förutom naivister och ideologiskt förblindade idealister.
http://www.di.se/artiklar/2016/5/15/ledare-varfor-regera-med-mp/?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=share_from_di
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6430310
http://hallbartbyggande.com/urbana-utmaningar/bostadssocial-statlig-utredning-ett-maste/


Självklart måste Sverige sluta att ge falska förhoppningar om evigt stöd oavsett om man får asylavslag och ska lämna landet eller ej. Självklart måste Sverige orka att inte ge något stöd alls till människor som inte följer de regler som gäller vid avslag. Självklart får Sverige balansera kritik från olika organisationer som gnäller över att inte mänskliga rättigheter efterlevs med att "är det bättre att göra som många andra länder låta bli att försöka hjälpa till"? Om man låter bli får man ju inte de stora problem vi nu har med allt fler människor som går under jorden och som lever i olika parallell samhällen och som gör närsamhällen mer otrygga. Signalspråket måste vara väldigt tydligt om vad som gäller i Sverige. Språket får inte heller vara att "det är bara tillfälligt förstärkta regler", en idiot förstår att det är en signal som uppmuntrar till att gå "under jorden" och hoppas på att regelverket ska lättas upp. Det är inte svårt att förstå att en afghansk ung man som tagit sig från tuffa levnadsvillkor i Iran till Sverige kan tänka sig väldigt mycket sämre villkor än de officiellt sämsta svenska innan han väljer att frivilligt ta sig hemåt igen. I mesighetens tecken kan vi inte ens få kommunplaceringar av ensamkommande att fungera utan att till exempel personer under asylprövning vägrar att åka till de kommuner som tillfälligtvis är ansvariga för deras omsorg.
http://www.unt.se/uppland/uppsala/unga-tvingas-ga-under-jorden-4228174.aspx
http://www.svtplay.se/agenda


Mesighet som metod är dömd att misslyckas. Eftersom MP inte klarar av något annat inom de mjuka politiska områdena måste de bort från regeringsmakten. De paralyserar regeringsmakten från att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att inte den sociala oron kraftigt ska öka bara inom några år. Att migrationspolitiken stramats upp räcker inte, integrationspolitiken måste också tas på betydligt större allvar och innehålla tydliga reformer. Du som är förälder har garanterat varit med om att du satt gränser som inte respekterats. I vart fall du som lyckats fostra väl fungerande samhällsmedborgare har också förpassat barnet till sitt rum där det högljutt grinat och protesterat mot ditt ställningstagande. Ditt hjärta "blöder" av gråten men du viker dig inte, barnet måste lära sig vad som är rätt och fel utifrån vår värdegrund. Barnet måste lära sig att regler ska respekteras och om man inte följer dem så får det konsekvenser.
http://www.expressen.se/ledare/sakine-madon/kompromissa-inte-om-barnaktenskap/
Allt mer polariserade
Vi måste våga se problemen som vi har i ett samhälle. Bara när vi ser dem kan vi också öppet debattera om konkreta förbättringsåtgärder! Regeringen är tom på förbättringsåtgärder och talar hela tiden med kluven tunga eftersom MP ständigt kör ett kommunikativt dubbelspel när för dem känsliga beslut kollektivt beslutas om i regeringen. Det är en ohållbar ordning! Alice Teoderescu:
" dagens polariserade samhälle där vi i allt högre utsträckning väljer vilken information som ska forma vår världsbild, och där vi genom inte minst sociala medier ständigt kan få den bekräftad, är det centralt att konsten och litteraturen får stå intakt. I stället för att censurera, revidera och försöka "skydda" oss ifrån sådant som skaver eller gör ont bör vi i mycket högre utsträckning sträva efter att utmana, problematisera och ifrågasätta. Det utvecklar förmågan att analysera, argumentera och tänka kritiskt. Det om något driver utvecklingen framåt, under förutsättning att vi har god kännedom om varifrån vi kommer och varför vi befinner oss där vi står i dag."
http://www.gp.se/ledare/teodorescu-censurera-inte-l%C3%A4r-av-historien-1.741795


Fakta på bordet
Jag har efterlyst bättre demografiska fakta tidigare. Jag gör det igen! För att lösa problem måste vi våga se mönster i problembilder. Det är inte ok att det är svårt, nästan omöjligt, att få en snabb bild av hur verkligheten ser ut kopplat till försörjningsstöd och brottslighet. Jag förstår självklart känsligheten i att kunna se dessa mönster men jag anser att det är väldigt viktigt i ett demokratiskt samhälle som vill fortsätta att vara demokratiskt. Som jag sagt tidigare är det lättare att lösa problem om vi tydligt kan se att de som främst slår sina partnerns är vita medelålders män, eller att de som snattar mest är äldre vita kvinnor som är garantipensionärer. Eller att de som gifter bort sina barn särskilt är representerade bland människor som bor i Norrköping och som dricker mycket läsk. Ja, det kommer att missbrukas i propagandasyfte men det görs idag i alla fall på Flaschback och Avpixlat med flera "kanaler". Var är den konferens jag länge efterfrågat? Suck!
http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/v%C3%A5r-krog-och-bar-skjutningen-s%C3%A5-blev-v%C3%A4nnerna-d%C3%B6dsfiender-1.974657

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar