måndag 23 maj 2016

Resursfördelning

Fördelning av begränsade resurser
I alla sammanhang har människor och grupper av människor utmaningen att förhålla sig till begränsade resurser. De resurserna kan till exempel vara naturtillgångar, kompetens och pengar. Tänk att det är så "enkelt" att vi ständigt måste göra val som påverkar vad som sedan händer. Inom nationalstater, inom samarbeten mellan nationalstater och inom kommuner har förhoppningsvis demokratiska processer valt politiska företrädare som ska avgöra hur dessa begränsade resurser ska användas. Om man har mycket resurser till sitt förfogande kan man göra många satsningar, har man små resurser kan man göra betydligt mindre. Om man försätter sig i en situation där resurserna minskar,  eller tillgången till dem är liten, då får man skära ner på sina ambitioner. Är det svårt att förstå? Är det svårt att förstå att det som kallas ekonomisk tillväxt avgör om vi har mer eller mindre samhällsresurser att fördela till områden som en majoritet vill prioritera? Är det svårt att inse att utan verklig ekonomisk tillväxt har vi i bästa fall ett nollsummespel? Det politiska ledarskapet har det svåra uppdraget att klokt fördela begränsade resurser. Det finns gott om särintressen som alltid lyfter fram just det egna området som viktigast att satsa på. Beroende av vad du vill försöka åstadkomma gör du och din grupp sina ständiga vägval.
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/resursf%C3%B6rdelning
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sannolikhetsf%C3%B6rdelning
http://www.synonymer.se/?query=f%F6rdelning
http://www.synonymer.se/?query=nollsummespel
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nollsummespel


Den sociala hållbarheten är i gungning runt om i Sverige. Främst har en misslyckad migrations och integrationspolitik bidragit till denna utveckling. Den sociala oron ökar och allt fler lever i områden som Polisen klassar som allt värre "no-go" zoner. Det är en oacceptabel utveckling. De flesta tycks överens om att integrationspolitiken kraftigt måste förbättras. Det är ändå hoppingivande. Samtidigt finns fortfarande partier som fortsätter att förneka att vägval inom migrationspolitiken starkt påverkar vilka fortsatta volymer av integrationsutmaningar vi får. Det är inte så att ytterligare människor som kommer till Sverige olagligt eller som uppger asylskäl hamnar i till exempel Nacka, Lidingö, Danderyd eller på Söder i Stockholm. Många landar efter ett tag i redan oroliga och socialt utsatta utanförskapsområden. Visst ska de personer som begår brott ställas till svars för brotten men för att klara av att vända den misslyckade integrationspolitiken kan vi inte fylla på med allt större utmaningar. Är det svårt att förstå. På Agenda, SVT, igår diskuterades bland annat vår misslyckade integrationspolitik. Vi har begränsade resurser, därför måste även politiker ansvarsfullt förhålla sig till det.
http://www.svtplay.se/video/8563804/agenda/agenda-svt-1
http://www.dn.se/nyheter/sverige/sveriges-mest-utsatta-bostadsomraden/


Du har kanske som jag varit på ett dansställe där det släppts in för mycket folk och där det av olika skäl brutit ut bråk. För många människor på en begränsad yta och där dessutom många är drogpåverkade tenderar till att kunna leda till oroligheter. Med droger i kroppen tenderar en annars "normal" människa att tappa omdöme och vissa blir också mer aggressiva. Vad gör då dansklubbägarna? Fortsätter de att släppa in fler gäster? Nej, självklart inte. De försöker plocka ut de som bråkar och de som uppenbart fått i sig för mycket droger. Parallellt med det arbetet släpper de självklart inte in fler på dansstället. Trots att de förlorar inträdesintäkter. Om inte situationen helt spårat ur väljer de dock inte stänga dansstället. Människors allmäntillstånd och mängden människor har stor betydelse. I alla sammanhang. Därför måste man alltid förhålla sig till volymfrågor och människors allmäntillstånd på ett rationellt sätt om man menar allvar med att man vill förbättra en situation som spårat ur. Men det är klart att människor som saknar egna upplevelser av till exempel en plats med mycket folk som spårar ur förstår inte liknande situationers komplexitet. Vårt samhälle skulle må betydligt bättre om vi i alla sammanhang har företrädare med stora egna livserfarenheter. Då tror jag att beslut kopplade till begränsade resurser blir betydligt klokare. Fokus nu måste vara att använda begränsade resurser till betydligt bättre integration än hittills. Mångas hopplöshet måste brytas och de måste kraftfullt inkluderas i vårt gemensamma samhällsbygge. Det går att vända denna mycket negativa utveckling om vi i det arbetet tydligt utgår ifrån vår värdegrund.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Volym
http://www.hallbarhet.lu.se/om-hallbarhetsforum/vad-ar-hallbarhet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Allm%C3%A4ntillst%C3%A5nd

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar