torsdag 19 maj 2016

Vem ska tjäna vem?


Vilka företräder staten?
Ska folket tjäna staten eller ska staten tjäna folket? Självklart ska staten tjäna det folk den ska jobba för och inget annat. Det är otroligt att det finns så många som inte kan hålla tungan rätt i munnen i denna centrala fråga. Om staten gör dumma saker och missbrukar sin starka ställning gentemot enskilda medborgare ska självklart staten straffas hårt. Om staten, som finansieras av oss medborgare, tvingas betala mycket böter för myndighetsmissbruk så kan man hoppas att folket blir bättre på att välja ansvarsfulla och erfarna politiska företrädare.... Jag förstår att det i varje enskilt fall är svårt att bedöma hur illa människor haft det som under statens ansvar placerats i mycket olämpliga fosterhem. Samtidigt är det sjukt att staten inte löser ut ansvarsfrågan och "biter i det sura äpplet" och betalar rimliga skadestånd. Staten har ju råd med hur mycket som helst i migrationskostnader, då kan man bannemig prioritera liknande skadestånd till människor som fått sin barndom förstörd på grund av myndigheters oaktsamhet.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22828264.ab


Värdegrunden central för gemensamma framgångar

Att göra rätt för sig och att fixa till det som blivit fel tycker jag är en del av den svenska värdegrunden. En annan del av vår fantastiska värdegrund är att värna om att våra svaga ska få en värdig lägsta levnadsmiljö. Jag tänker fortsätta att stå upp för vår värdegrund. Det är sjukt att ledande samhällsföreträdare inte talar mycket mer om den. De kanske inte delar den? Att våga ställa krav utifrån vår värdegrund är också att bry sig om både sina medmänniskor men också om att aktivt försvara de värderingar många av oss svenskar uppskattar. En värdegrund som på många sätt är unik sett ur ett globalt perspektiv. Vår värdegrund är en "Unique Selling Point" för att stanna kvar i Sverige och för att locka ambitiösa och duktiga människor till vårt land. Den måste ständigt vårdas!Staten har stor förbättringspotential
Nu höjs åter röster om att staten helt ska ta över skolan. Ett totalt förstatligande av skolan tror vissa ska lösa en massa nuvarande problem. Jag ställer dessa centralistiska statsälskare några frågor:

- Anser du att Sverige har en ordningsmakt som fungerar bra?

- Anser du att Sverige har ett Försvar som trovärdigt kan försvara oss vid ett fientligt anfall?

- Anser du att Sverige har en hållbar energiförsörjningsplan?

- Anser du att Sverige har en Arbetsförmedling som fungerar?

- Anser du att staten sköter Försäkringskassan och dess styrande regelverk bra?
- Anser du att staten sköter migrations och integrationspolitiken på ett hållbart sätt?
- Anser du att staten sköter bostadsförsörjningsfrågorna på ett bra sätt?
- Anser du att staten sköter våra invånarägda företag på ett bra sätt?


Staten har idag allt för många frågor på sitt bord som våra rikspolitiker inte klarar av att sköta på ett tillfredställande sätt. Frågorna är många och jag tror att VÄLDIGT många svenskar svarar NEJ på ovan frågor. Då är knappast svaret på skolans oförmåga att ge våra barn och unga bästa möjliga utbildningsstart att förstatliga den helt. Tvärt om! Decentralisera mer till kommuner och så nära föräldrar och elever som möjligt. Det borde vara en självklarhet i ljuset av statens många förbättringsbehov. Läget är allvarligt. Mycket allvarligt och vår trygghet i alla dess perspektiv är kraftigt hotad.


Återigen höjs röster för att skolan, som redan i allt för stor utsträckning styrs av staten, ska bli helt statlig. I ljuset av statens dåliga förmåga att sköta allt den redan har helt i sina händer är det en mycket oklok väg framåt. I dagsläget skulle det vara betydligt klokare att göra precis tvärt om, ge kommunerna ett betydligt större ansvar för sina barn och ungas positiva framtid. Den dagen då staten visat att dess företrädare betydligt bättre än idag klarar av arbetsmarknadsfrågor, rättssystemsfrågor, försvarsfrågor, socialförsäkringsfrågor, migrationsfrågor, integrationsfrågor, ägarfrågor, då kan centraliseringsivrarna med någon form av heder i behåll ropa på staten som alla problems räddare. Forskningen styrker det jag ger uttryck för! Decentralisera mer och ge våra rektorer betydligt mer rådighet att utifrån varje skolas unika förutsättningar ge sina elever bästa möjliga utbildningsstart i livet.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar