söndag 22 maj 2016

Ständig kunskapsutveckling och ambition

Framtidshopp
Det är fantastiskt kul och lärorikt att gå på vårbal. Där får man chansen att under trevliga former, och många timmar, träffa och prata med universitetsstudenter fulla av framtidstro och reflektioner runt vår nutid. Uppsala berikas hela tiden med mängder av ambitiösa studenter från Sveriges alla hörn men också från många andra delar av världen. Värdet för närsamhället av att ha två världsledande universitet i Uppsala stad kan inte överskattas. För svensk konkurrenskraft är det viktigt att vi genom staten satsar tillräckligt på dessa universitet så att de klarar av att fortsätta vara världsledande inom många utvecklingsområden. Enskilda, Uppsalaborna, Sverige och världen får stor glädje av att vi säkerställer dessa utbildningsinstitutioners kvalitet. Genom ständig kunskapsutveckling och ambitionen att vara världsledande skapas massor av framtidshopp.
https://m.youtube.com/watch?v=SIX_m2KS2vM&feature=youtu.be
https://itunes.apple.com/se/app/soundcloud-music-audio/id336353151?mt=8

Som ofta fick jag återigen känna av att kvinnor kraftfullt kliver fram och tar ledande ansvarsroller. V-Dala nations 1:e kurator är kvinna, inkommande 1:e kurator är kvinna, de fantastiska spexarna var kvinnor, den suveräna nationskörens ledare är en kvinna och den nya hedersmedlemmen i nationen är kvinna. Ur ett könsperspektiv är jag helt övertygad om att min dotter kommer att växa upp i ett samhälle där inte kön avgör enskildas möjligheter att nå sina drömmar. Sverige är på många sätt fantastiskt. Om vi bara mycket bättre med kraft står upp för vår värdegrund kan vi klara de stora Samhällsutmaningar vi har och kan samlat säkerställa att vårt folk här uppe i norr kan fortsätta att ha ett högt generellt välstånd.

Den avgående nationsinspektorn, Johan Sundström, höll ett föredömligt kort och kraftfullt tal. Han talade om vår plikt att stå upp för det jämlika människovärdet och att motverka intolerans. Han talade också om att var och en av oss bestämmer vem man vill vara. "Du väljer vem du är", så är det. Ingen annan bestämmer över hur du tänker och hur du väljer att förhålla dig till dina medmänniskor. Han lyfte också fram att det är klokt att också njuta av livet " släpp fram clownen i dig".  Den nya inspektorn är ingen mindre än den världskände och fantastiska Peter Wallensteen. En fredskämpe som fortsätter att bidra till konfliktslösningar i världen. Vårbalen blev en mycket positiv upplevelse. Släpp fram clownen i dig lite då och då, ditt liv och andras blir roligare då!
http://katalog.uu.se/empinfo/?id=N96-3430
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Peter_Wallensteen


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar