söndag 29 maj 2016

Riksintresset och moraliskt ansvarstagande

Vems intresse?
Hjärna och hjärta behöver alltid finnas med när enskilda människor och människor i grupp fattar beslut. Gruppers kultur varierar kraftig och vissa tycks använda 80% hjärta vid beslutsfattande och andra 80% hjärna. Vilken kultur vinner i kamper mellan grupper? Självklart de som använder minst 50% hjärna när ständiga ställningstaganden ska göras. Eller tror du att det är på något annat sätt? Du kanske hör till naivisterna som bara tror gott om allt och alla?

Riksintresset
Hörde nyss ett intressant inslag på P1 om Syrienkonflikten och Israels förhållande till krisen. Riksintresset var utan tvekan det som gäller för Israels beslutsfattare och det moraliska ansvaret ansågs av flera israeler, med omfattande diplomatisk tjänst för Israel, som obefintligt. Uppgörelser görs med Ryssland att israelerna får slå mot sina fiender på ryssarnas sida i utbyte mot att Israel inte blandar sig i konflikten mer än så. Och Israels regims drömläge beskrevs som att kriget fortsätter då det innebär att rivaliserande arabiska grupper dödar varandra istället för israeler. Mycket hjärna i liknande resonemang. Men hur är det i Sverige? Om Israels beslutsfattande är 80% hjärna och 20% hjärta, är den svenska regeringens den motsatta procentfördelningen? Är det moraliska ansvaret viktigare än riksintresset? Förstår många ens vilka ett rikes prioriterade intressen är? Strax innan detta P1 inslag var det ett humorprogram, Parlamentet tror jag det heter, där de särskilt drev med Löfvén och AKB. De gömde sig under bord istället för att lösa problem. Är det att agera i rikets intresse?
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Moral
http://www.su.se/om-oss/profilområden/kulturarv-historiska-artefakter-processer/idén-om-det-svenska-riket-central-redan-under-medeltiden-1.259261
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/I_nationens_intresse

MP upplevs nu definitivt och med all rätt inte företräda det svenska folkets bästa intressen. Det är väl det politiker är valda att företräda, de som bor i det område som politiker är representanter för.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6442376

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar