måndag 18 januari 2016

Förmögenhetsfördelning och skuldberg

Hur länge är du fri?
Är vi i ett feodalt samhälle igen, men i ny förpackning? Några få invånare med enorma tillgångar och makt och resten av oss är bara lättrörliga brickor i de rikas spel? Helt klart är att endast runt en procent av jordens befolkning badar som Joakim Anka i förmögenhet och makt. Om en procent av jordens befolkning har mer tillgångar än övriga 99% kan man lugnt konstatera att det finns ett klassiskt problem mellan de som har och de som inte har.


När kan man betecknas som förmögen? 5 miljoner? 10 miljoner? 100 miljoner efter att skulderna betalats av? Om du är 40 år och inte har några intäkter, hur gott kan du leva på 5 miljoner kronor om vi säger att du lever i ytterligare 45 år utan nya intäkter? Du kommer inte kunna unna dig så mycket sus och dus då inte. I synnerhet inte om vi får en period med hyperinflation. 45 år innebär 16.425 dagar. 16.425 dagar delat på 5 miljoner kronor är 304 kronor om dagen, eller cirka 9.000 kronor per månad. Hur fri är du egentligen? Ja, ja, ja visst kanske du har lite pensionspengar som finns kvar också men hur mycket? Verklig frihet är självklart kopplat till ditt kassaflödesbehov och din balansräkningsbuffert. Hur många människor har idag väldigt låga månadskostnader för basbehov som tak över huvudet, mat på bordet, kommunikationsmöjligheter och lite till? Ett normalt svenskt hushåll sägs i nedan länk endast ha 60.000 kronor i förmögenhet, är det möjligt? Kassaflöde och balansräkningsbuffert är viktiga perspektiv för oss som enskilda människor, så är det även för kommuner samt företag. Det gäller även Uppsala kommun....Hur ska då de cirka 73 miljoner rikaste få dela med sig lite mer till övriga cirka 7 miljarder 227 miljoner människorna på jorden som har väldigt lite tillgångar när tillgångar och skulder nettats, eller inga tillgångar alls? Lite obalans är det väl om man tror att jing/jang är en klok grundläggande samhällssträvan för att undvika kraftiga slitningar i våra samhällen. Om man nu tycker att detta inte är rimligt att de bidrar mer (som en majoritet av de rikaste i USA själva tyckt skäligt), hur ska det förändras på andra sätt än genom våldsamma konflikter? Ska FN beskatta folk....? Är det sannolikt att ett EU som brottas med allt större bekymmer kan omfördela bättre? Är det sannolikt att EU, USA, Kina med flera kan komma överens om ett skattesystem som är platsneutralt? Knappast. Så vad gör då de delar av de cirka 73 miljoner människorna, 1%, om ett enskilt land försöker skatta dem hårdare än i andra länder? Eftersom flera länder inte kommer att klara av att rädda misshushållningen en gång till, som efter 2008, blir det intressant att se vad som händer när nästa våg av krascher kommer. Vilka ska ta smällarna då? Man kan också undra om det är bland de 99% eller de 1% vi hittar dem som finansierar Daesh? Vi lever onekligen i mycket spännande tider!
http://www.di.se/artiklar/2016/1/18/en-procent-ager-mer-an-resten-av-oss/
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Feodalism
http://www.expressen.se/ledare/gunnar-wetterberg/lofven-bor-stodja-cameron-om-eu/http://cornucopia.cornubot.se/2011/09/median-vs-medel-ett-normalt-svenskt.html
http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Ekonomi/Tillvaxt/Fakta-fran-kris-till-kris/
http://www.dn.se/ledare/europas-andra-skuldkris/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Islamiska_staten

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar